Deep sequencing reads for mature sequence MIMAT0000107

Stem-loop IDdme-mir-2b-1
Mature IDdme-miR-2b-3p
Confidence Annotation confidence: high
Reads
    dme-miR-2b-1-5p             dme-miR-2b-3p         Count   RPM (mean number of reads per million)
.......UGUCUUCAAAGUGGCAGUGACA................................................ 2     0.016
........GUCUUCAAAGUGGCAGUGACAUG.............................................. 341    25.6
........GUCUUCAAAGUGGCAGUGACA................................................ 328    5.76
........GUCUUCAAAGUGGCAGUGAC................................................. 277    3.56
........GUCUUCAAAGUGGCAGUGACAU............................................... 65    3.5
........GUCUUCAAAGUGGCAGUGACAUGU............................................. 2     0.124
........GUCUUCAAAGUGGCAGU.................................................... 1     0.00669
.........UCUUCAAAGUGGCAGUGACAUG.............................................. 3     0.145
..........CUUCAAAGUGGCAGUGACAUG.............................................. 1     0.0483
...........UUCAAAGUGGCAGUGACAUG.............................................. 2     0.016
...........UUCAAAGUGGCAGUGAC................................................. 1     0.00669
............UCAAAGUGGCAGUGACAUG.............................................. 1     0.0828
.............................UGUUGUCAACAAUAUUCAUA............................ 4     0.0416
.............................UGUUGUCAACAAUAUUCAU............................. 3     0.0349
.............................UGUUGUCAACAAUAUUCAUAUCAC........................ 2     0.016
..............................GUUGUCAACAAUAUUCAUA............................ 2     0.016
...............................UUGUCAACAAUAUUCAUA............................ 2     0.016
..................................UCAACAAUAUUCAUAUCACAGCCAGC................. 1     0.0412
...........................................UUCAUAUCACAGCCAGCUUUGAGG.......... 1     0.0791
..............................................AUAUCACAGCCAGCUUUGAGGAG........ 87    4.07
..............................................AUAUCACAGCCAGCUUUGAGGAGCG...... 76    7.47
..............................................AUAUCACAGCCAGCUUUGAGGAGC....... 54    3.95
..............................................AUAUCACAGCCAGCUUUGAGGAGCGUU.... 14    0.0994
..............................................AUAUCACAGCCAGCUUUGAGGAGCGU..... 11    0.402
..............................................AUAUCACAGCCAGCUUUGAGG.......... 10    0.199
..............................................AUAUCACAGCCAGCUUUGAGGA......... 8     0.871
..............................................AUAUCACAGCCAGCUUUG............. 1     0.0828
...............................................UAUCACAGCCAGCUUUGAGGAG........ 233341  6.83e+03
...............................................UAUCACAGCCAGCUUUGAGGAGCG...... 138004  5.26e+03
...............................................UAUCACAGCCAGCUUUGAGGAGC....... 121738  3.53e+03
...............................................UAUCACAGCCAGCUUUGAGGA......... 23885   754
...............................................UAUCACAGCCAGCUUUGAGGAGCGU..... 18128   407
...............................................UAUCACAGCCAGCUUUGAGG.......... 8404   219
...............................................UAUCACAGCCAGCUUUGAG........... 1174   27.5
...............................................UAUCACAGCCAGCUUUGAGGAGCGUU.... 626    10.6
...............................................UAUCACAGCCAGCUUUGA............ 513    18.8
...............................................UAUCACAGCCAGCUUUG............. 56    1.03
...............................................UAUCACAGCCAGCUUUGAGGAGCGUUG... 8     0.176
................................................AUCACAGCCAGCUUUGAGGAGCG...... 1765   24.4
................................................AUCACAGCCAGCUUUGAGGAGC....... 1023   14.6
................................................AUCACAGCCAGCUUUGAGGAG........ 640    13.2
................................................AUCACAGCCAGCUUUGAGGAGCGU..... 344    3.26
................................................AUCACAGCCAGCUUUGAGGA......... 75    3.59
................................................AUCACAGCCAGCUUUGAGG.......... 29    0.678
................................................AUCACAGCCAGCUUUGAGGAGCGUU.... 17    0.125
................................................AUCACAGCCAGCUUUGAG........... 3     0.0579
................................................AUCACAGCCAGCUUUGA............ 3     0.0396
.................................................UCACAGCCAGCUUUGAGGAGCGU..... 1192   32.7
.................................................UCACAGCCAGCUUUGAGGAG........ 797    27.7
.................................................UCACAGCCAGCUUUGAGGAGCG...... 791    30.7
.................................................UCACAGCCAGCUUUGAGGAGC....... 539    18.5
.................................................UCACAGCCAGCUUUGAGGA......... 75    4.3
.................................................UCACAGCCAGCUUUGAGGAGCGUU.... 55    1.41
.................................................UCACAGCCAGCUUUGAGG.......... 28    0.589
.................................................UCACAGCCAGCUUUGAG........... 6     1.42
.................................................UCACAGCCAGCUUUGAGGAGCGUUG... 2     0.016
..................................................CACAGCCAGCUUUGAGGAG........ 95    2.14
..................................................CACAGCCAGCUUUGAGGAGCG...... 74    5.44
..................................................CACAGCCAGCUUUGAGGAGC....... 60    0.774
..................................................CACAGCCAGCUUUGAGGA......... 17    1.5
..................................................CACAGCCAGCUUUGAGG.......... 17    0.176
..................................................CACAGCCAGCUUUGAGGAGCGU..... 13    0.134
..................................................CACAGCCAGCUUUGAGGAGCGUU.... 2     0.028
...................................................ACAGCCAGCUUUGAGGAG........ 3142   57.1
...................................................ACAGCCAGCUUUGAGGAGC....... 1871   30.8
...................................................ACAGCCAGCUUUGAGGAGCG...... 1684   31.7
...................................................ACAGCCAGCUUUGAGGAGCGU..... 391    5.39
...................................................ACAGCCAGCUUUGAGGA......... 256    4.07
...................................................ACAGCCAGCUUUGAGGAGCGUU.... 16    0.57
....................................................CAGCCAGCUUUGAGGAG........ 82    1.95
....................................................CAGCCAGCUUUGAGGAGCG...... 79    3.87
....................................................CAGCCAGCUUUGAGGAGC....... 32    1.37
....................................................CAGCCAGCUUUGAGGAGCGU..... 17    0.335
.....................................................AGCCAGCUUUGAGGAGCG...... 404    21.5
.....................................................AGCCAGCUUUGAGGAGCGU..... 105    3.08
.....................................................AGCCAGCUUUGAGGAGC....... 28    0.632
.....................................................AGCCAGCUUUGAGGAGCGUU.... 3     0.0294
......................................................GCCAGCUUUGAGGAGCG...... 104    9.1
......................................................GCCAGCUUUGAGGAGCGU..... 20    2.06
......................................................GCCAGCUUUGAGGAGCGUU.... 1     0.019
.......................................................CCAGCUUUGAGGAGCGU..... 3     0.232
CUUCAACUGUCUUCAAAGUGGCAGUGACAUGUUGUCAACAAUAUUCAUAUCACAGCCAGCUUUGAGGAGCGUUGCGG
((.((((..(((((((((((((.((((.((((((....)))))).....)))).)))).)))))))))..)))).)) (-27.90)
Stem-loop IDdme-mir-2b-2
Mature IDdme-miR-2b-3p
Confidence Annotation confidence: high
Reads
    dme-miR-2b-2-5p                dme-miR-2b-3p         Count   RPM (mean number of reads per million)
.......AUUCUUCAAAGUGGUUGUGAAAU..................................................... 4     0.122
.......AUUCUUCAAAGUGGUUGUGAAAUG.................................................... 3     0.824
........UUCUUCAAAGUGGUUGUGAAAUG.................................................... 7038   421
........UUCUUCAAAGUGGUUGUGAAAU..................................................... 4711   163
........UUCUUCAAAGUGGUUGUGAAA...................................................... 1717   68.3
........UUCUUCAAAGUGGUUGUGAA....................................................... 767    22.6
........UUCUUCAAAGUGGUUGUGA........................................................ 452    12.4
........UUCUUCAAAGUGGUUGUGAAAUGU................................................... 112    5.3
........UUCUUCAAAGUGGUUGUG......................................................... 59    2.34
........UUCUUCAAAGUGGUUGU.......................................................... 54    2.36
........UUCUUCAAAGUGGUUGUGAAAUGUU.................................................. 19    0.346
........UUCUUCAAAGUGGUUGUGAAAUGUUU................................................. 2     0.594
........UUCUUCAAAGUGGUUGUGAAAUGUUUGC............................................... 1     0.00436
........UUCUUCAAAGUGGUUGUGAAAUGUUUGCC.............................................. 1     0.00669
.........UCUUCAAAGUGGUUGUGAAAUG.................................................... 934    63.2
.........UCUUCAAAGUGGUUGUGAAAU..................................................... 257    12.5
.........UCUUCAAAGUGGUUGUGAAA...................................................... 97    2.38
.........UCUUCAAAGUGGUUGUGAA....................................................... 22    0.376
.........UCUUCAAAGUGGUUGUGAAAUGU................................................... 11    0.228
.........UCUUCAAAGUGGUUGUGA........................................................ 10    0.131
.........UCUUCAAAGUGGUUGUGAAAUGUUU................................................. 3     0.0349
..........CUUCAAAGUGGUUGUGAAAUG.................................................... 14    0.626
..........CUUCAAAGUGGUUGUGAA....................................................... 3     0.0349
..........CUUCAAAGUGGUUGUGAAAU..................................................... 2     0.016
...........UUCAAAGUGGUUGUGAAAU..................................................... 9     0.758
...........UUCAAAGUGGUUGUGAAAUG.................................................... 8     0.646
...........UUCAAAGUGGUUGUGAAA...................................................... 2     0.016
............UCAAAGUGGUUGUGAAAUG.................................................... 21    1.24
............UCAAAGUGGUUGUGAAA...................................................... 4     0.0294
............UCAAAGUGGUUGUGAAAU..................................................... 4     0.0616
.............CAAAGUGGUUGUGAAAUG.................................................... 6     0.799
.............CAAAGUGGUUGUGAAAU..................................................... 5     0.0556
..............................GUUUGCCUUUUUAUGCCUAUUC............................... 1     0.0412
...............................UUUGCCUUUUUAUGCCUAUUCA.............................. 386    27.3
...............................UUUGCCUUUUUAUGCCUAUUC............................... 18    1.08
...............................UUUGCCUUUUUAUGCCU................................... 1     0.00669
...............................UUUGCCUUUUUAUGCCUAUU................................ 1     0.0578
................................UUGCCUUUUUAUGCCUAUUCA.............................. 6     0.0426
.................................UGCCUUUUUAUGCCUAUUCA.............................. 1     0.0361
..................................GCCUUUUUAUGCCUAUUCA.............................. 2     0.0381
.................................................UUCAUAUCACAGCCAGCUUUGAGG.......... 1     0.0791
....................................................AUAUCACAGCCAGCUUUGAGGAG........ 87    4.07
....................................................AUAUCACAGCCAGCUUUGAGGAGCG...... 76    7.47
....................................................AUAUCACAGCCAGCUUUGAGGAGC....... 54    3.95
....................................................AUAUCACAGCCAGCUUUGAGG.......... 10    0.199
....................................................AUAUCACAGCCAGCUUUGAGGA......... 8     0.871
....................................................AUAUCACAGCCAGCUUUGAGGAGCGA..... 1     0.0326
....................................................AUAUCACAGCCAGCUUUG............. 1     0.0828
.....................................................UAUCACAGCCAGCUUUGAGGAG........ 233341  6.83e+03
.....................................................UAUCACAGCCAGCUUUGAGGAGCG...... 138004  5.26e+03
.....................................................UAUCACAGCCAGCUUUGAGGAGC....... 121738  3.53e+03
.....................................................UAUCACAGCCAGCUUUGAGGA......... 23885   754
.....................................................UAUCACAGCCAGCUUUGAGG.......... 8404   219
.....................................................UAUCACAGCCAGCUUUGAGGAGCGA..... 2345   54.7
.....................................................UAUCACAGCCAGCUUUGAG........... 1174   27.5
.....................................................UAUCACAGCCAGCUUUGA............ 513    18.8
.....................................................UAUCACAGCCAGCUUUG............. 56    1.03
.....................................................UAUCACAGCCAGCUUUGAGGAGCGAC.... 12    0.129
......................................................AUCACAGCCAGCUUUGAGGAGCG...... 1765   24.4
......................................................AUCACAGCCAGCUUUGAGGAGC....... 1023   14.6
......................................................AUCACAGCCAGCUUUGAGGAG........ 640    13.2
......................................................AUCACAGCCAGCUUUGAGGA......... 75    3.59
......................................................AUCACAGCCAGCUUUGAGGAGCGA..... 37    0.347
......................................................AUCACAGCCAGCUUUGAGG.......... 29    0.678
......................................................AUCACAGCCAGCUUUGAG........... 3     0.0579
......................................................AUCACAGCCAGCUUUGA............ 3     0.0396
.......................................................UCACAGCCAGCUUUGAGGAG........ 797    27.7
.......................................................UCACAGCCAGCUUUGAGGAGCG...... 791    30.7
.......................................................UCACAGCCAGCUUUGAGGAGC....... 539    18.5
.......................................................UCACAGCCAGCUUUGAGGAGCGA..... 93    2.37
.......................................................UCACAGCCAGCUUUGAGGA......... 75    4.3
.......................................................UCACAGCCAGCUUUGAGG.......... 28    0.589
.......................................................UCACAGCCAGCUUUGAG........... 6     1.42
........................................................CACAGCCAGCUUUGAGGAG........ 95    2.14
........................................................CACAGCCAGCUUUGAGGAGCG...... 74    5.44
........................................................CACAGCCAGCUUUGAGGAGC....... 60    0.774
........................................................CACAGCCAGCUUUGAGGA......... 17    1.5
........................................................CACAGCCAGCUUUGAGG.......... 17    0.176
........................................................CACAGCCAGCUUUGAGGAGCGA..... 8     0.0793
.........................................................ACAGCCAGCUUUGAGGAG........ 3142   57.1
.........................................................ACAGCCAGCUUUGAGGAGC....... 1871   30.8
.........................................................ACAGCCAGCUUUGAGGAGCG...... 1684   31.7
.........................................................ACAGCCAGCUUUGAGGA......... 256    4.07
.........................................................ACAGCCAGCUUUGAGGAGCGA..... 52    0.945
..........................................................CAGCCAGCUUUGAGGAG........ 82    1.95
..........................................................CAGCCAGCUUUGAGGAGCG...... 79    3.87
..........................................................CAGCCAGCUUUGAGGAGC....... 32    1.37
...........................................................AGCCAGCUUUGAGGAGCG...... 404    21.5
...........................................................AGCCAGCUUUGAGGAGC....... 28    0.632
...........................................................AGCCAGCUUUGAGGAGCGA..... 19    1.2
............................................................GCCAGCUUUGAGGAGCG...... 104    9.1
............................................................GCCAGCUUUGAGGAGCGA..... 6     0.874
.............................................................CCAGCUUUGAGGAGCGA..... 2     0.0961
UUGUGUCAUUCUUCAAAGUGGUUGUGAAAUGUUUGCCUUUUUAUGCCUAUUCAUAUCACAGCCAGCUUUGAGGAGCGACGCGA
(((((((.(((((((((((((((((((.(((...((........)).....))).))))))))).)))))))))).))))))) (-36.90)

Filter reads

by experiment
AccessionRead countTissueLinkCommentReference
ER0000000010 HeadGEO : GSM240749 [ Chung WJ et al.]
ER0000000011 S2 cellGEO : GSM272651 [ Chung WJ et al.]
ER0000000012 S2 cellGEO : GSM272652 [ Chung WJ et al.]
ER0000000013 Kc cellGEO : GSM272653 [ Chung WJ et al.]
ER0000000014 Imaginal discGEO : GSM275691 [ Chung WJ et al.]
ER0000000015 HeadGEO : GSM286601 [ Chung WJ et al.]
ER0000000016 Whole bodyGEO : GSM286602 [ Chung WJ et al.]
ER0000000017 Whole bodyGEO : GSM286603 [ Chung WJ et al.]
ER0000000018 EmbryoGEO : GSM286604 [ Chung WJ et al.]
ER0000000019 EmbryoGEO : GSM286605 [ Chung WJ et al.]
ER0000000020 EmbryoGEO : GSM286606 [ Chung WJ et al.]
ER0000000021 EmbryoGEO : GSM286607 [ Chung WJ et al.]
ER0000000022 EmbryoGEO : GSM286611 [ Chung WJ et al.]
ER0000000023 EmbryoGEO : GSM286613 [ Chung WJ et al.]
ER0000000079 Whole bodyGEO : GSM3222083rd instar larvae
ER0000000080 Whole bodyGEO : GSM3222192-4 day old pupae
ER0000000081 Whole bodyGEO : GSM3222453rd instar larvae
ER0000000082 Whole bodyGEO : GSM3223382-4 day old pupae
ER0000000083 HeadGEO : GSM322533Age: Adult; Gender: Female
ER0000000084 HeadGEO : GSM322543Age: Adult; Gender: Male
ER0000000085 Whole bodyGEO : GSM3602561st instar larvae
ER0000000086 Whole bodyGEO : GSM3602571st instar larvae
ER0000000087 Whole bodyGEO : GSM3602600-1 day old pupae
ER0000000088 Whole bodyGEO : GSM3602620-2 day old pupae
ER0000000089 EmbryoGEO : GSM364902Age: 12-24 hours
ER0000000090 Whole bodyGEO : GSM280082Age: 2-4 days
ER0000000091 Whole bodyGEO : GSM280083Age: 2-4 days
ER0000000092 Whole bodyGEO : GSM280084Age: 2-4 days
ER0000000093 Whole bodyGEO : GSM280085Age: 2-4 days
ER0000000094 Whole bodyGEO : GSM280086Age: 2-4 days
ER0000000095 S2 cellGEO : GSM280087
ER0000000096 S2 cellGEO : GSM280088
ER0000000099 Imaginal discGEO : GSM399105Imaginal disc/brain
ER0000000100 Whole bodyGEO : GSM399106Gender: Female
ER0000000101 Whole bodyGEO : GSM399107Gender: Male
ER0000000102 S2 cellGEO : GSM371638
ER0000000115 HeadGEO : GSM180328Age: Adult; Gender: Female & male[ Ruby JG et al.]
ER0000000116 Whole bodyGEO : GSM180329Age: Adult; Gender: Female & male[ Ruby JG et al.]
ER0000000117 EmbryoGEO : GSM180330Very early embryo (0-1)[ Ruby JG et al.]
ER0000000118 EmbryoGEO : GSM180331Early embryo (2-6)[ Ruby JG et al.]
ER0000000119 EmbryoGEO : GSM180332Mid embryo (6-10)[ Ruby JG et al.]
ER0000000120 EmbryoGEO : GSM180333Late embryo (12-24)[ Ruby JG et al.]
ER0000000121 Whole bodyGEO : GSM180334Larvae: 1st instar and 3rd instar[ Ruby JG et al.]
ER0000000122 Imaginal discGEO : GSM180335 [ Ruby JG et al.]
ER0000000123 Whole bodyGEO : GSM180336Pupae: 0-1 day, 0-2 day, 2-4 day[ Ruby JG et al.]
ER0000000124 S2 cellGEO : GSM180337Tissue culture cells (S2 only)[ Ruby JG et al.]
ER0000000127 OvaryGEO : GSM385744Ovary Somatic Sheet (OSS) cells
ER0000000128 OvaryGEO : GSM385748Ovary Somatic Sheet (OSS) cells
ER0000000129 OvaryGEO : GSM385821Ovary Somatic Sheet (OSS) cells
ER0000000130 OvaryGEO : GSM385822Ovary Somatic Sheet (OSS) cells
by # mismatches     Display untemplated ends
by read count min max

References

1
PMID:17989254 "Evolution, biogenesis, expression, and target predictions of a substantially expanded set of Drosophila microRNAs" Ruby JG, Stark A, Johnston WK, Kellis M, Bartel DP, Lai EC Genome Res. 17:1850-1864(2007).
2
PMID:18501606 "Endogenous RNA interference provides a somatic defense against Drosophila transposons" Chung WJ, Okamura K, Martin R, Lai EC Curr Biol. 18:795-802(2008).