Stem-loop sequence ath-MIR5641

AccessionMI0019214 (change log)
DescriptionArabidopsis thaliana miR5641 stem-loop
Stem-loop
  ac   a                        ac   uuccauagcuaauugaaaucccaaauucuucuaucuuccauaucuucuucuaucauuuucuuuaaguuugauuucgaaaucucuaauuuuaucaucuucuuccauuguuugauuucgaaauccuaauucuuccaucuucauccaucuuucuagcuccgucgauuaccaaguaucuccucc 
5'  gaaaca uaaaauccccaauucaauuuugaaaucccuaauucuaucaucuucuuc ucuuc                                                                                          a
   |||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||                                                                                          u
3'  cuuugu guuuuagggguuaaguuaaaauuuuagggauuaagauaguagaagaag agaag                                                                                          g
  ua   c                        gu   uuagggauuaagcagguagaagauugaauuaguuugaagguaucgaaaguauaguagaaaauaguagguaccaacgaauuacuucgauaccuuguuucugcaguugguacgcuccuugcaaacccuaacucgacacuucuaagaaggagugcaccuggugaaaaccauauucauauaagu 
Get sequence
Confidence Annotation confidence: not enough data
Feedback: Do you believe this miRNA is real?
Genome context
Coordinates (TAIR10; GCA_000001735.1) Overlapping transcripts
chr5: 9022836-9023326 [+]
intergenic
Database links

Mature sequence ath-miR5641

Accession MIMAT0022402
Sequence

433 - 

uggaagaagaugauagaauua

 - 453

Get sequence
Evidence experimental; Illumina [1]

References

1
PMID:21940835 "High-resolution experimental and computational profiling of tissue-specific known and novel miRNAs in Arabidopsis" Breakfield NW, Corcoran DL, Petricka JJ, Shen J, Sae-Seaw J, Rubio-Somoza I, Weigel D, Ohler U, Benfey PN Genome Res. 22:163-176(2012).