Stem-loop sequence ath-MIR5645b

AccessionMI0019221 (change log)
DescriptionArabidopsis thaliana miR5645b stem-loop
Gene family MIPF0001280; MIR5645
Stem-loop
  c         cg                                      uaaaaaa  agac     c   cucc c a a             cucguuuugucuguugaaacaaauuuaaacccuaaauccucaaaucgauuucauuauuuaugauuuugaggccaagguggg 
5' gacaaauaaaucguaaa uuuuguugacuuuugaaauaaaugacaaaguuuuuguugacuugucauuugagucaugucguuaaguagguuaaca    uuua  guuaaugucu guuuau  uc gu a aacaaaacaacguuguuuauugaag                                         u
  ||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||    ||||  |||||||||| ||||||  || || | |||||||||||||||||||||||||                                         
3' cuguuuauuuagcauuu aaaacaacugaaagcuuuguuuacuguuucaaaaacaacugaacgguaaacucaguauagcaauuuauccaauugu    aaau  caauuacaga caaaua  ag ca u uuguuuuguugcaacaaauaacuuc                                         c
  u         ca                                      cuuaaaa  gcca     a   aacu a a c             ucuguuuugcugcagcaaaacagagaacuuuguuuauauuuggaauuuagagguuuagcuauaguaauagaguuuuagugu 
Get sequence
Confidence Annotation confidence: not enough data
Feedback: Do you believe this miRNA is real?
Genome context
Coordinates (TAIR10; GCA_000001735.1) Overlapping transcripts
chr4: 4889421-4889914 [+]
intergenic
Database links

Mature sequence ath-miR5645b

Accession MIMAT0022409
Sequence

67 - 

auuugagucaugucguuaag

 - 86

Get sequence
Evidence experimental; Illumina [1]

References

1
PMID:21940835 "High-resolution experimental and computational profiling of tissue-specific known and novel miRNAs in Arabidopsis" Breakfield NW, Corcoran DL, Petricka JJ, Shen J, Sae-Seaw J, Rubio-Somoza I, Weigel D, Ohler U, Benfey PN Genome Res. 22:163-176(2012).