Stem-loop sequence ath-MIR5645c

AccessionMI0019225 (change log)
DescriptionArabidopsis thaliana miR5645c stem-loop
Gene family MIPF0001280; MIR5645
Stem-loop
  c   g           a   -uu    a     uc    cug         a      uacagagacaaacgacgucguuuuaucuguugaaacaaauuuuaaacccuaaauccccaaaucgauuucauuaucucaaauccuauagaggccg 
5' ccauuu agucauguuguuaaauagguua uagaa  uuuuacg cguuaaugu cguuuau  cucuguuagaacaaaac augucguuuau                                               a
  |||||| |||||||||||||||||||||| |||||  ||||||| ||||||||| |||||||  ||||||||||||||||| |||||||||||                                               a
3' gguaaa ucaguacagcaauuuauccaau guuuu  aaaaugc gcaauuaca gcaaaua  gagauaauuuuguuuug uacaguagaug                                               u
  c   g           a   uau    c     ga    aaa         c      aaguugaaggaagaaggcaaaaaagaaaaaaaaaaagcuaaacuaaacccgacuccuuguaacaaacagaggaguggucuacccuaaguuuagc 
Get sequence
Confidence Annotation confidence: not enough data
Feedback: Do you believe this miRNA is real?
Genome context
Coordinates (TAIR10; GCA_000001735.1) Overlapping transcripts
chr3: 14742421-14742804 [+]
intergenic
Database links

Mature sequence ath-miR5645c

Accession MIMAT0022414
Sequence

356 - 

aaccuauuuaacgacaugacu

 - 376

Get sequence
Evidence experimental; Illumina [1]

References

1
PMID:21940835 "High-resolution experimental and computational profiling of tissue-specific known and novel miRNAs in Arabidopsis" Breakfield NW, Corcoran DL, Petricka JJ, Shen J, Sae-Seaw J, Rubio-Somoza I, Weigel D, Ohler U, Benfey PN Genome Res. 22:163-176(2012).