Stem-loop sequence ath-MIR5655

AccessionMI0019238 (change log)
DescriptionArabidopsis thaliana miR5655 stem-loop
Stem-loop
                                                         aa  uuauaca   acu    -  ga  -aau  uacca   ag   ggagagaggucuuggaagagaggcggagaagcagagaugacauagcuaauagcuucgcuugguugcucugugu 
5' acaucaaguaaggguugguggugguggaggaggaggagaacauacgaaggguacuguggcggcaucucuggggaagaguaagaaguagacacauaagaaggagaaaaacga gagg    aaaaga  agagagag gaua uuu  uaau   gagaa uuugc                                     g
  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||    ||||||  |||||||| |||| |||  ||||   ||||| |||||                                     u
3' uguaguucauucccaaccaccaccaccuccuccuccucuuguaugcuucccaugacaccgccguagagaccccuucucauucuucaucuguguauucuuccucuuuuugcu cucu    uuuuuu  ucucuuuc cugu aga  auua   cucuu ggaug                                     u
                                                         --  uugcacc   auu    u  ag  gauc  -uuaa   -g   aagaggaaaaagaacaccguucgugaaaccagaauuaaucuagaacugauugagcuuuugggaaaucucuucu 
Get sequence
Confidence Annotation confidence: not enough data
Feedback: Do you believe this miRNA is real?
Genome context
Coordinates (TAIR10; GCA_000001735.1) Overlapping transcripts
chr2: 18902541-18903035 [+]
intergenic
Database links

Mature sequence ath-miR5655

Accession MIMAT0022427
Sequence

83 - 

aaguagacacauaagaaggag

 - 103

Get sequence
Evidence experimental; Illumina [1]

References

1
PMID:21940835 "High-resolution experimental and computational profiling of tissue-specific known and novel miRNAs in Arabidopsis" Breakfield NW, Corcoran DL, Petricka JJ, Shen J, Sae-Seaw J, Rubio-Somoza I, Weigel D, Ohler U, Benfey PN Genome Res. 22:163-176(2012).