Stem-loop sequence ath-MIR5645f

AccessionMI0019252 (change log)
DescriptionArabidopsis thaliana miR5645f stem-loop
Gene family MIPF0001280; MIR5645
Stem-loop
  -         uau      u   a       a      g      uc          c             c   cuc a          c c    cucguuuugucuguugaaacaaauuuaaacccuaaaucccuaaaucgauuucauuaucugcgauuuugaggucaauguggg 
5' cggaagacaaauaaaucg  aguuuuuguug uuuuc aaauaaaugacaa guuuuuguuga uugucauuugag augucguuaaguagguuaa agaauuuuuuuacggcguuaaugucu guuuau  cu uguuagaacaaaacaacguu uu auugcag                                         u
  ||||||||||||||||||  ||||||||||| ||||| ||||||||||||| ||||||||||| |||||||||||| ||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||| ||||||  || |||||||||||||||||||| || |||||||                                         
3' gucuucuguuuauuuagc  ucaaaaacaac gaaag uuuauuuacuguu caaaaacaacu aacgguaaacuc uauaguaauuuauucaauu uuuuaaaaaaaugccgcaauuacaga caaaua  ga acaaucuuguuuuguugcag aa uaacguc                                         c
  u         ugu      u   c       -      g      --          -             a   aau a          c a    ucugcuuugcugcaacaaaacagaaaacuuuguuuauauuugggauuaaaggguuuaacuaaaguaauagaguuuuagucu 
Get sequence
Confidence Annotation confidence: not enough data
Feedback: Do you believe this miRNA is real?
Genome context
Coordinates (TAIR10; GCA_000001735.1) Overlapping transcripts
chr5: 14946671-14947169 [-]
intergenic
Database links

Mature sequence ath-miR5645f

Accession MIMAT0022441
Sequence

71 - 

auuugagucaugucguuaag

 - 90

Get sequence
Evidence experimental; Illumina [1]

References

1
PMID:21940835 "High-resolution experimental and computational profiling of tissue-specific known and novel miRNAs in Arabidopsis" Breakfield NW, Corcoran DL, Petricka JJ, Shen J, Sae-Seaw J, Rubio-Somoza I, Weigel D, Ohler U, Benfey PN Genome Res. 22:163-176(2012).