Stem-loop sequence ath-MIR5645e

AccessionMI0019257 (change log)
DescriptionArabidopsis thaliana miR5645e stem-loop
Gene family MIPF0001280; MIR5645
Stem-loop
         a     u      a             -a  cc  g  guu c   cucc  a     a  ca     caucucguuuugucuguugaaacaaauuuaaacccuaaauccccaaaucgauuucauuaucugcgauuuugaggucagguggg 
5' uaaaugacaaaguuu uguugacuu ucauuugaguc ugucguuaaguagguuaauauaauu uuu cggc uuaa  cu guuuau  ucu uuagaacaaa caa uuguuuauug                                          u
  ||||||||||||||| ||||||||| ||||||||||| ||||||||||||||||||||||||| ||| |||| ||||  || ||||||  ||| |||||||||| ||| ||||||||||                                          u
3' auuuacuguuucaaa acaacugaa gguaaacucag auagcaauuuauccaauuauauuaa aaa gccg aauu  ga caaaua  aga aaucuuguuu guu agcaaauaac                                          u
         a     c      g             aa  au  a  acu a   aacu  c     -  ac     uucuguguuuugcugcagcaaaacagagaacuuuguuuauauuuggaauuuagggauauagcuaaaguaauagaguuuuagug 
Get sequence
Confidence Annotation confidence: not enough data
Feedback: Do you believe this miRNA is real?
Genome context
Coordinates (TAIR10; GCA_000001735.1) Overlapping transcripts
chr4: 5321227-5321643 [+]
intergenic
Database links

Mature sequence ath-miR5645e

Accession MIMAT0022446
Sequence

29 - 

auuugagucaugucguuaag

 - 48

Get sequence
Evidence experimental; Illumina [1]

References

1
PMID:21940835 "High-resolution experimental and computational profiling of tissue-specific known and novel miRNAs in Arabidopsis" Breakfield NW, Corcoran DL, Petricka JJ, Shen J, Sae-Seaw J, Rubio-Somoza I, Weigel D, Ohler U, Benfey PN Genome Res. 22:163-176(2012).