Stem-loop sequence bdi-MIR7708a

AccessionMI0025319 (change log)
DescriptionBrachypodium distachyon miR7708a stem-loop
Gene family MIPF0001801; MIR7708
Stem-loop
  ca     au c      cc           a -    -    cca  -a        uug     cccucaggauggcgcuuuuugcuugggaggacgacgguuuugcaccauuuuuuucucuaauugaaaauuuggccccaaaagacgguacguaagugucaac 
5'  gaacacacc c gauuguguuuuu ucaguaccguuacaauuuugu ga cauuugc acagcacg  gcu gucuaaaauggaaagu  acuuuuuuc                                                  u
   ||||||||| | |||||||||||| ||||||||||||||||||||| || ||||||| ||||||||  ||| ||||||||||||||||  |||||||||                                                   
3'  uuugugugg g cuaacgcagaaa agucaugguaauguuaaaaca cu guaaacg uguugugu  uga cggauuuugcuuuuca  ugaaaaagg                                                  u
  gc     cg c      ca           - a    g    -aa  ac        caa     uguuaugggggcuggacuuaaaauuuggauacuaaaacaccugacaacacuaaguugaacuccgauuuacgacuuguuaaaaaauuaguuuauuacaggu 
Get sequence
Confidence Annotation confidence: not enough data
Feedback: Do you believe this miRNA is real?
Genome context
Coordinates (Bd21; GCA_000005505.1) Overlapping transcripts
4: 31535894-31536302 [+]
intergenic
Clustered miRNAs
< 10kb from bdi-MIR7708a
bdi-MIR7708a4: 31535894-31536302 [+]
bdi-MIR50584: 31543610-31543707 [+]
Database links

Mature sequence bdi-miR7708a-5p

Accession MIMAT0030133
Sequence

22 - 

guuuuuccucaguaccguuacaau

 - 45

Get sequence
Evidence experimental; Illumina [1]

Mature sequence bdi-miR7708a-3p

Accession MIMAT0030134
Sequence

367 - 

uguaaugguacugaacaaagacgc

 - 390

Get sequence
Evidence experimental; Illumina [1]

References

1
PMID:23264558 "Addressing the role of microRNAs in reprogramming leaf growth during drought stress in Brachypodium distachyon" Bertolini E, Verelst W, Horner DS, Gianfranceschi L, Piccolo V, Inze D, Pe ME, Mica E Mol Plant. 6:423-443(2013).