Stem-loop sequence rgl-MIR7808

AccessionMI0025462 (change log)
DescriptionRehmannia glutinosa miR7808 stem-loop
Stem-loop
  aua a  c   --   c g --guu   --g  uuuaa  c   uacauauucaaacgg cu   ------   cagcauccauguuuccagcaugcaagaggcgaaaacucaagaaaaauuucagaacccuagccuugaagaaa 
5'  uc ucug gucga auccu c cc   cucau  cac   ucgg acgcu        c ccccu   uaacag                                    a
   || |||| ||||| ||||| | ||   |||||  |||   |||| |||||        | |||||   ||||||                                    u
3'  ag agac uagcu uagga g gg   gggua  gug   aguc uguga        g gggga   auuguu                                    g
  uga a  u   cg   a - aagau   aag  --uug  u   --uuacauuacauua -u   uuaaua   uuaguggugauuaaaugagguaauuagugauuauuuuaggagguuuaguuaccgacguguuuaagagagug 
Get sequence
Confidence Annotation confidence: not enough data
Feedback: Do you believe this miRNA is real?
Database links

Mature sequence rgl-miR7808

Accession MIMAT0032254
Sequence

292 - 

aaggaugcucgauucagaagaa

 - 313

Get sequence
Evidence experimental; Illumina [1]

References

1
PMID:23861915 "Transcriptome/degradome-wide identification of R. glutinosa miRNAs and their targets: the role of miRNA activity in the replanting disease" Li MJ, Yang YH, Chen XJ, Wang FQ, Lin WX, Yi YJ, Zeng L, Yang SY, Zhang ZY PLoS One. 8:e68531(2013).