Stem-loop sequence atr-MIR8553a

AccessionMI0027427 (change log)
DescriptionAmborella trichopoda miR8553a stem-loop
Gene family MIPF0001864; MIR8553
Stem-loop
               -      c                   c  uu    a     g            cug     a     g     c ua   g  ga     ua  a gg   aauaaaaaaauauuuccuaaaauauaaacugauugaaauacccugaaaaauaau 
5' auguauguguauguguauauauauau ggaaaaagauuu cuaagcuacuagcuauaaugaauaguauaagcuacuag ucu gcuguca aucuucaucg gugguucagaauucauaucacuau  aauuuuaau uuuuuucua aaaucagau g augaaa uuug uguguguau aaca ua gcgcac                           g
  |||||||||||||||||||||||||| |||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||| ||||||| |||||||||| ||||||||||||||||||||||||  ||||||||| ||||||||| ||||||||| | |||||| |||| ||||||||| |||| || ||||||                            
3' uauauauauauauauauauauauaua ccuuuuucuaaa gauucgaugaucgauauuacuuauuauauucgaugauc agg uggcagu uagaaguagc caccaaguuuuaaguauagugaua  uuaaaauua aaaaaagau uuuaguuua u uacuuu aaac acauauaug uugu au cgcgug                           g
               u      a                   a  gu    c     g            aaa     c     a     a uc   a  uc     ga  g aa   gcauauuuuuauauuuuguuaaugaagguuauuaaauuuuacugguuuaauggg 
Get sequence
Deep sequencing
3356 reads, 1.28e+03 reads per million, 4 experiments
Confidence Annotation confidence: high
Feedback: Do you believe this miRNA is real?
Genome context
Coordinates (AmTr_v1.0) Overlapping transcripts
scaffold00008: 2573268-2573780 [+]
intergenic
Database links

Mature sequence atr-miR8553a

Accession MIMAT0033824
Sequence

98 - 

aucgggugguucagaauucauauc

 - 121

Get sequence
Deep sequencing482 reads, 4 experiments
Evidence experimental; Illumina [1]

References

1
PMID:24357323 "The Amborella genome and the evolution of flowering plants" Amborella Genome Project Science. 342:1241089(2013).