Stem-loop sequence atr-MIR8554

AccessionMI0027428 (change log)
DescriptionAmborella trichopoda miR8554 stem-loop
Stem-loop
              -auuua    a  auaua - ug   a   u   u uuc  u    uu a    a  uu   u            ug   c  ua cg    ug u     caa    c  caacug   -uuuaa   a    g        u   c          a  ucaaaauaua     u a    ag c             uauu - u ag  u 
5' gaaauuuaugcucaugucccccuaa   uguuauu aaa   cc cc aaaau uuguau uuaugu ca  gccu uuuuauu u uuuauuu uuu caaaau gucucacuucggaccuucaagguu aaguca aauu ug augacuu ga cuugaggau  aaguaauu uuu   auggcu   cuuuga gauucgaa uuaucuuuuggcuuc gaccuu aaggucugaagucaagauuc uguc     ggucuuggc uu gaccuuca gu cgaagccaaagacuuuaaaaaaauu  gg cu u uag u
  |||||||||||||||||||||||||   ||||||| |||   || || ||||| |||||| |||||| ||  |||| ||||||| | ||||||| ||| |||||| |||||||||||||||||||||||| |||||| |||| || ||||||| || |||||||||  |||||||| |||   ||||||   |||||| |||||||| ||||||||||||||| |||||| |||||||||||||||||||| ||||     ||||||||| || |||||||| || |||||||||||||||||||||||||  || || | ||| a
3' cuuuaaauacgaguacagggggauu   acaauaa uuu   gg gg uuuua ggcaua aaugca gu  uggg aaaauag g agauaaa aga guuuua cggggugaagucuggaaguuuuag uuuagu uuaa ac uacugag cu gaacuucua  uuuauuaa aaa   uacuga   gaagcu cuagguuu aguagagaaccgaag cuggaa uucuagacuuuaguucugag auag     uuagaaccg aa cuggaagu ca gcuucgguuucugaaguuuuuuuaa  uc ga a auc u
              auuaag    a  gcuaa a --   c   u   - -uc  u    uu a    -  gg   -            gu   a  ca aa    gu u     aac    c  aauuaa   cgucug   -    a        u   c          c  ----------     u c    cu u             --cu a u gg  u 
Get sequence
Deep sequencing
3133 reads, 2.32e+03 reads per million, 4 experiments
Confidence Annotation confidence: low
Feedback: Do you believe this miRNA is real?
Genome context
Coordinates (AmTr_v1.0) Overlapping transcripts
scaffold00009: 5608266-5608953 [+]
intergenic
Database links

Mature sequence atr-miR8554

Accession MIMAT0033825
Sequence

153 - 

ugcgaugacuuuggaucuugagga

 - 176

Get sequence
Deep sequencing1177 reads, 3 experiments
Evidence experimental; Illumina [1]

References

1
PMID:24357323 "The Amborella genome and the evolution of flowering plants" Amborella Genome Project Science. 342:1241089(2013).