Stem-loop sequence atr-MIR8562a

AccessionMI0027438 (change log)
DescriptionAmborella trichopoda miR8562a stem-loop
Gene family MIPF0001861; MIR8562
Stem-loop
      c      c     cua       caaag        a            aau       a             auguauucauuaaaaauaagcaaaacuaggaaaaauauaaaaaaaaaaaauuacaugaaauaaauugaccaaaauaccaucgaaa 
5' ccuauagg gaaaaugaaca ugauuucgc  cccucaucaccguc   uucaucgcacggucac auuguuugguaguguuucauuuuu  uuuuuuuuuuuac aaucggaaugaucugaaauuuggagc                                           a
  |||||||| ||||||||||| |||||||||  ||||||||||||||   |||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||  ||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||                                           
3' ggauaucc cuuuuacuugu acuaaagcg  gggaguaguggcag   aaguagcgugccagug uaacaagccauuacaaaguaaaaa  aaaaaaaaagaug uuagccuuacuagauuuuaaaccuug                                           g
      u      c     aac       auaua        c            -gu       c             cacacauguagaaucacucugcguggauuacuuuuauauuuuguuuauuaagugcuuuuguuuuaacugguuuuaugggaacucu 
Get sequence
Deep sequencing
20899 reads, 1.84e+04 reads per million, 4 experiments
Confidence Annotation confidence: not enough data
Feedback: Do you believe this miRNA is real?
Genome context
Coordinates (AmTr_v1.0) Overlapping transcripts
scaffold00020: 3302096-3302538 [+]
intergenic
Database links

Mature sequence atr-miR8562a

Accession MIMAT0033836
Sequence

113 - 

ucggaaugaucugaaauuuggagc

 - 136

Get sequence
Deep sequencing12936 reads, 4 experiments
Evidence experimental; Illumina [1]

References

1
PMID:24357323 "The Amborella genome and the evolution of flowering plants" Amborella Genome Project Science. 342:1241089(2013).