Stem-loop sequence atr-MIR8569

AccessionMI0027447 (change log)
DescriptionAmborella trichopoda miR8569 stem-loop
Stem-loop
       au      -   ca      uuu -u gu a  ca    a      a    uu  c c  c  u a  ua   ga  g      uac  uc     c g   ugaa  c  c   c c     gu u  ca    a  u    c  a  -accg  a 
5' aagaaaaauaa augauaguuua aaauau aauauguuagaa  g uu ca uuu uuuagcc guugaacugguu aaaccgg gguc aa ugg caaa uu guca aacauu uuu gauugguuuuuu  cgaa uaguuuuua uu aggcc  cagc aaag accagu ga ggucugaccg c gau ccaguuc gua guucuuga cacu uag   aag a
  ||||||||||| ||||||||||| |||||| ||||||||||||  | || || ||| ||||||| |||||||||||| ||||||| |||| || ||| |||| || |||| |||||| ||| ||||||||||||  |||| ||||||||| || |||||  |||| |||| |||||| || |||||||||| | ||| ||||||| ||| |||||||| |||| |||   ||| a
3' uucuuuuuauu uauuauuaaau uuuaua uuauauaaucuu  c aa gu aaa aaaucgg uaacuugaucaa uuuggcu ucag uu acc guuu ag uagu uuguga gaa cuagccaaaaag  guuu guuaaaaau ag ucugg  guug uuuc ugguca cu ccaggcuggc g cua ggucaag cau caagaacu gugg auc   uuc g
       --      a   ua      uuu uc ug -  ac    c      c    gu  u a  a  u a  --   ac  a      --u  ga     u a   uuug  u  c   u a     ug u  ac    c  u    a  a  aauaa  u 
Get sequence
Deep sequencing
12413 reads, 3.45e+03 reads per million, 4 experiments
Confidence Annotation confidence: not enough data
Feedback: Do you believe this miRNA is real?
Genome context
Coordinates (AmTr_v1.0) Overlapping transcripts
scaffold00024: 6186109-6186603 [+]
intergenic
Database links

Mature sequence atr-miR8569

Accession MIMAT0033845
Sequence

285 - 

acuggcaaucuggucggucggacc

 - 308

Get sequence
Deep sequencing5755 reads, 4 experiments
Evidence experimental; Illumina [1]

References

1
PMID:24357323 "The Amborella genome and the evolution of flowering plants" Amborella Genome Project Science. 342:1241089(2013).