Stem-loop sequence atr-MIR8574

AccessionMI0027459 (change log)
DescriptionAmborella trichopoda miR8574 stem-loop
Stem-loop
     a       u u    c ga g  a    u c a       u   auu      c  uu  a   c      u         a c       acaagauauuguaua 
5' ucaugu cuuuggauuucaaa ug gugguug aa g guc uuuaaaa ga uc aaaguuaaaaaaaa aaauuu  gaacuuuauga uag uaa ccauc aauuugacaucu augaguaagagugauugu ac uuuuuguaauaaaa        c
  |||||| |||||||||||||| || ||||||| || | ||| ||||||| || || |||||||||||||| ||||||  ||||||||||| ||| ||| ||||| |||||||||||| |||||||||||||||||| || ||||||||||||||        
3' aguaua gaaacuuaaaguuu ac caucaac uu u cag aaguuuu cu ag uuucaauuuuuuuu uuuaag  cuugagguacu auu guu gguag uuaaacuguaga uauucauuuucacuaaca ug aagaauauuauuuu        a
     g       u u    a gc g  -    u - a       u   --g      a  gc  c   a      u         c u       auaguuaucagagua 
Get sequence
Deep sequencing
463 reads, 1.5e+03 reads per million, 4 experiments
Confidence Annotation confidence: not enough data
Feedback: Do you believe this miRNA is real?
Genome context
Coordinates (AmTr_v1.0) Overlapping transcripts
scaffold00029: 3795409-3795750 [-]
intergenic
Clustered miRNAs
< 10kb from atr-MIR8574
atr-MIR8574scaffold00029: 3795409-3795750 [-]
atr-MIR8573scaffold00029: 3790328-3790546 [-]
Database links

Mature sequence atr-miR8574

Accession MIMAT0033857
Sequence

115 - 

acaucuuaugaguaagagugauug

 - 138

Get sequence
Deep sequencing115 reads, 3 experiments
Evidence experimental; Illumina [1]

References

1
PMID:24357323 "The Amborella genome and the evolution of flowering plants" Amborella Genome Project Science. 342:1241089(2013).