Stem-loop sequence atr-MIR8552c

AccessionMI0027467 (change log)
DescriptionAmborella trichopoda miR8552c stem-loop
Gene family MIPF0001863; MIR8552
Stem-loop
   c         gua   c c  c     c     c      au    acau     - -a     u              -  c    aaaa  ua --a  u   aa  c       c       a 
5' acc auggguugacugcuaca  aaugc ca ggcc agauugaau ugagccgau ugauggucacg cucauuuc  uugaauuuu c uuuuuuuuc acagauccaaaucacuugaaauuuggg ugu uauucuuc  auca g  auc aauaa aua aaaaaaaauaauu guaaaauauaaauu a
  ||| |||||||||||||||||  ||||| || |||| ||||||||| ||||||||| ||||||||||| ||||||||  ||||||||| | ||||||||| ||||||||||||||||||||||||||| ||| ||||||||  |||| |  ||| ||||| ||| ||||||||||||| |||||||||||||| g
3' ugg ugcccgacugacgaugu  uugcg gu ccgg uuuaacuua acucgguua acugcuagugc gaguaaag  aacuuaaaa g aaaaaaaag uguuuagguuuagugaacuuuaaaccc gca guaagaag  uagu c  ugg uuauu uau uuuuuuuuauuga cauuuuauauuuaa u
   c         -aa   a a  a     u     a      cg    cauc     u ca     u              u  a    --ag  uc gcg  u   -a  a       u       c 
Get sequence
Deep sequencing
3951 reads, 8.45e+03 reads per million, 4 experiments
Confidence Annotation confidence: not enough data
Feedback: Do you believe this miRNA is real?
Genome context
Coordinates (AmTr_v1.0) Overlapping transcripts
scaffold00038: 2385712-2386113 [-]
intergenic
Database links

Mature sequence atr-miR8552c

Accession MIMAT0033866
Sequence

332 - 

ggccgugaucgucaaauuggcuca

 - 355

Get sequence
Deep sequencing1338 reads, 4 experiments
Evidence experimental; Illumina [1]

References

1
PMID:24357323 "The Amborella genome and the evolution of flowering plants" Amborella Genome Project Science. 342:1241089(2013).