Stem-loop sequence atr-MIR8616

AccessionMI0027474 (change log)
DescriptionAmborella trichopoda miR8616 stem-loop
Stem-loop
    c  caaagu g  a c a c    a --c    gc  gugac  u   c    u    uc   g ac      -     uuc     cu        ---auu          c   acccuaaaaa   a  ug  cc     a  --   a  u    c     u    u        ug    cg   caaaaugcucucugaaugaggauucgagaugaggcuuuacuuugauuucuuagaggcccgggccuuauaaaaucgaaagugcaauccgaaugagg 
5' agcc uau   aa uaa gc uc cc uaaaacu ac  gaaaauu acuu   guu gaaaa cuucaaau gaucauc ggccuu a auuauaguugu gaaaaaaau  ggauuucaag cuaaaaauaguguau   acacauuauuuagaucguc auuuc     uaagu uuca gau guaagaucu uau uuuuuu agcu caaauuu auagucggug uggaaau gauuuuagagccauca gagauuuu augcc                                                a
  |||| |||   || ||| || || || ||||||| ||  ||||||| ||||   ||| ||||| |||||||| ||||||| |||||| | ||||||||||| |||||||||  |||||||||| |||||||||||||||   ||||||||||||||||||| |||||     ||||| |||| ||| ||||||||| ||| |||||| |||| ||||||| |||||||||| ||||||| |||||||||||||||| |||||||| |||||                                                
3' ucgg aua   uu auu cg ag gg guuuuga ug  uuuuuaa ugaa   cag uuuuu gaaguuua uuaguag cuggaa u uaaugucaaca uuuuuuuua  uuuaaaguuc gauuuuuauuacaua   uguguaguagaucugguag uaaag     auuua aagu uua cguucuaga aug aaaaaa ucga guuuaaa uauuagcuac accuuua cuaaaauuucgguagu uucuaaag uacgg                                                u
    a  cucuuu g  a a c a    a uuu    ga  aguca  u   u    u    ua   g ga      a     --u     ag        gaacau          a   ----------   a  gu  aa     c  gu   c  u    a     u    u        uu    aa   acuucacaaaaagucuauuccgaaacuccacuuagagaugaaauacaaaauauuccggacccggagauacuuuaguuuuauuucggaauagagcu 
Get sequence
Deep sequencing
1930 reads, 2.68e+03 reads per million, 4 experiments
Confidence Annotation confidence: not enough data
Feedback: Do you believe this miRNA is real?
Genome context
Coordinates (AmTr_v1.0) Overlapping transcripts
scaffold00049: 1238277-1239038 [+]
intergenic
Database links

Mature sequence atr-miR8616

Accession MIMAT0033873
Sequence

521 - 

ucaucgauuauaaaauuuguagcu

 - 544

Get sequence
Deep sequencing307 reads, 2 experiments
Evidence experimental; Illumina [1]

References

1
PMID:24357323 "The Amborella genome and the evolution of flowering plants" Amborella Genome Project Science. 342:1241089(2013).