Stem-loop sequence atr-MIR8591

AccessionMI0027479 (change log)
DescriptionAmborella trichopoda miR8591 stem-loop
Stem-loop
  uuc       u              gag    c  a         u      -ug      uaa       -       a c  --       c  a       c   ucuuu       u   u        caa        a      caa a    c c    u a ug   a            a g     a ca   c        c  ga   a        a  c             a    u  a uc        g  g  u    agca   a  a        cu     a -  cac   u          g  cc c ug   cu a            ga   ua     agaucc    -      a c                aaau     c u  u   g         u   c  c       c  c         cggaa  ag     c  c  gacuuuuaauu    a    c   - uac  a    a u   u      g        ccuuagcuu    a      a        a c      -    ac            - ---------   g           cgg    g uuua  guga    u    auuuacuauuccuuauaaauuuguauuuaaaggaaauaggucucuucucuguagagagagguuauuggagaauaaagaaagaguuugaucuuaugaaaagaacuugggcuggacaccuuugcaaauccugagagaugauauaaucucgcaa 
5'  uuuuuauuuauua uuuuuauaaguuuguauuuaaagggaa  guuccuu uuu uaaagagagguuauugga aauaaagaaag  uuugaucuugu  aagagaucuuggg uggacucccuugc ga ccu gagaggguauaau ucuc agccuuuuuauuuu auuuu   ucuaguuuauuuuu auuuu ugcaucaguuggugu  agcagagaagaucca ccauugcaaugc  c aaaccua uu ugauaug au au caugg acaaauuuuagaaaaucuaaccaa gu auggaagau uu aagcga guucgugggaugaau agu uugca cgguuggagaauacua uauu gagaagagggugcucgcaaccaugaa aucuaac ucag uu acuguagagaugaauc agu ccac acugacu  gugcc auu ugaaugugacgauca uugugaugca g aac  gauuug ggaauauccacaugaucuug uau ag u gucuu c aguuuuaugaggaauuugaaaaa aauca auugagcucg   caguguuu auuucaagaug g auaaaguauuugaugaauugguuuauugaaga  guaccgagg g aug uggga uacaucaccaauuauuc auugg cucu aaggauguaagcu gagg cgagcuucuccuaaccc   gaga aaugaugcaa uaaa aagu      uuauuuu uuuauau uuuuu gc  uua aaaauau uu uuugg uuuuuaguuuuu uuuaggguuauucuug     aguugua agauuuaaggg uagaauuggaaguuu gu uuuuuuaaaaag gauggau ggauagggauuagcaugguugguu gg     gauaug uagacuuguuuuuaagagaua  gagagaua ag  gcuu  uuuuugu uuauuuuu                                                                            g
   ||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||  ||||||| ||| |||||||||||||||||| |||||||||||  |||||||||||  ||||||||||||| ||||||||||||| || ||| ||||||||||||| |||| |||||||||||||| |||||   |||||||||||||| ||||| |||||||||||||||  ||||||||||||||| ||||||||||||  | ||||||| || ||||||| || || ||||| |||||||||||||||||||||||| || ||||||||| || |||||| ||||||||||||||| ||| ||||| |||||||||||||||| |||| |||||||||||||||||||||||||| ||||||| |||| || |||||||||||||||| ||| |||| |||||||  ||||| ||| ||||||||||||||| |||||||||| | |||  |||||| |||||||||||||||||||| ||| || | ||||| | ||||||||||||||||||||||| ||||| ||||||||||   |||||||| ||||||||||| | ||||||||||||||||||||||||||||||||  ||||||||| | ||| ||||| ||||||||||||||||| ||||| |||| ||||||||||||| |||| |||||||||||||||||   |||| |||||||||| |||| ||||      ||||||| ||||||| ||||| ||  ||| ||||||| || ||||| |||||||||||| ||||||||||||||||     ||||||| ||||||||||| ||||||||||||||| || |||||||||||| ||||||| |||||||||||||||||||||||| ||     |||||| |||||||||||||||||||||  |||||||| ||  ||||  ||||||| ||||||||                                                                            c
3'  aaaaauaaauaau aggaauauucaaacauaaauuuuccuu  cagggaa aaa auuucucuccgauaaccu uuauuucuuuc  aaacuagaaca  uuuucuagaaccc accugagggaacg cu gga cucuccuauauua agag ucggggaaauaaaa uaaaa   agaucaaaugaaaa uaaaa acguagucaaccaua  ucguuucuucuaggu gguaacguuacg  g uuuggau aa acuauac ua ua guacc uguuuaaaaucuuuuagauugguu ca uaccuucua aa uucguu caaguauuuuacuua ucg aacgu guuaaccuuuuguggu auaa cucuucucccgcgagcguugguacuu uagguug gguu aa ugauaucucuacuuag uca ggug ugacuga  cacgg uaa acuuacauuguuggu aacacuaugu c uug  uuagac ccuuguagguguacuagagc aua uc a uagaa g uuaaaauacuccuugaacuuuuu uuagu uaauucgagc   gucacaag ugaaguucuac c uguuuuauaaacuauuuaaccaaauaacuucu  cauggcucu c uac acccu auguagugguuaauaag uaacc gaga uuccuacauucga cucc gcucgaagaggguuggg   cucu uuacuacguu auuu uuua      aauaaaa aaauaua aaaaa cg  aau uuuuaua aa agauc aaaaauuaaaaa aaaucccaguaagaac     ucagcau ucuaaauuccc aucuuaacuuucaaa ca aaaaaauuuuuu cuaucua ccuaucccuaauuguaccaaccaa cc     cuauac aucugaacaaaaauucucuau  cucucuau uc  ugaa  aaaaaua aauaagaa                                                                            c
  aau       u              aua    u  c         c      uca      --c       c       c a  uu       a  g       a   -----       u   c        acc        c      acg c    u u    c c gu   c            a g     c ac   u        a  uc   c        a  a             c    u  c ga        a  g  c    gcuc   c  g        uu     c a  -uu   u          a  au c gu   ag c            -a   uc     ----ga    a      g u                guuu     u u  c   g         c   a  c       a  a         ----a  -a     u  u  -----------    -    a   u -uc  c    c u   u      -        -aaaaaaau    c      c        a a      u    aa            a aaaccaauu   a           -ua    a -uaa  --aa    u    aaaucaaacauaaauuuuccuucuacagggaagaaacauuuauauuacuaaccucuuauuuuuuucucaaacuaaaacacuuuucuugaaccccaccugagggaacgucggggucuuucucccauaucagagaguuuuuacuuuuauuuuc 
Get sequence
Deep sequencing
6064 reads, 5.15e+03 reads per million, 4 experiments
Confidence Annotation confidence: not enough data
Feedback: Do you believe this miRNA is real?
Genome context
Coordinates (AmTr_v1.0) Overlapping transcripts
scaffold00056: 1307335-1309688 [-]
intergenic
Database links

Mature sequence atr-miR8591

Accession MIMAT0033878
Sequence

716 - 

aaggauguaagcucgaggccgagc

 - 739

Get sequence
Deep sequencing3290 reads, 3 experiments
Evidence experimental; Illumina [1]

References

1
PMID:24357323 "The Amborella genome and the evolution of flowering plants" Amborella Genome Project Science. 342:1241089(2013).