Stem-loop sequence atr-MIR8598

AccessionMI0027487 (change log)
DescriptionAmborella trichopoda miR8598 stem-loop
Stem-loop
  ---------------ucucucaaccuaaacccacgcgacccuaaacccucucuccuucaagcuuuugccuaacugaagccacucucucaa            uugcuucccuacucu    g               u    c  -  cc a       ggu    c               c  ug         g       a   c    c            c  ---uuu               aaa   ---c    g   a               c c   gucgggccuuuggggccggcuuugccucaaauagguuugugcuuuuuuuuccccuuuguuauuguuauuauuauugucuuguuauuuuauuuuuaaagcauuuucaaacccccuacccauuuuccuguuuuuuuuaauuuuauauuuguuuugguucuaaggugaaguuuagucagcacgaucgguggugcgugaaugagaggucauuuuuagucaauuuuucagauauccauaauuugacggaacccuuauuuuuucugccucugaucgacgaguuugaaagggaaaucagguggaaauu 
5'                                              cgucaagccuuucacccuccucuc        cccuuug agccauugggcgucauauuuucccuuuaca cuccaaua caag ccu g ccucuucauauuc  gcucucua auccccacaaaagcgagcacauucacgauc aua aggaucagugagaggga aucgaacuucagaa ccauau gagaccc gugaaggucccauuucaauucga gau   agaaauugagcgucucuggcucauccgucc  gacaac  ggaacgg ccccuc caccgacaaacucugauucgggccgucaa u ugggu                                                                                                                                                       u
                                               ||||||||||||||||||||||||        ||||||| |||||||||||||||||||||||||||||| |||||||| |||| ||| | |||||||||||||  |||||||| |||||||||||||||||||||||||||||| ||| ||||||||||||||||| |||||||||||||| |||||| ||||||| ||||||||||||||||||||||| |||   ||||||||||||||||||||||||||||||  ||||||  ||||||| |||||| ||||||||||||||||||||||||||||| | |||||                                                                                                                                                       
3'                                              gcaguucggaaagugggaggagag        gggaaac ucgguaacccguaguauaaaagggaagugu gagguuau guuc gga c ggagaaguauaag  cgagagau uagggguguuuucguucguguaagugcuag uau uccuaguuacucucccu uagcuugaagucuu gguaua cucuggg cacuuccgggguaaaguuaagcu cua   uuuuuaacucguagagaucgaguaggcagg  cuguug  ccuugcc ggggag gugguuguuugagacuaggcucgguaguu a acccg                                                                                                                                                       a
  agagagucgcauuuggguacgcugggguuugggauagagggaguucggaaacggauagaguucggugagagggaguucugagagagagua            ---------------    g               c    u  a  -u -       ---    u               u  gu         a       a   a    a            a  uugaau               ---   uuac    a   c               u c   aaccgaaguggaguuuaugcauacacgagaaaaaaagaggaaaaaaaauaauaaauaaaaauagaacaauaaaauaaaaauuucauaaaaguaggugggggugggggggggggggaguuuuuguaaacgauacaaaauuaaaagauaaaaaaagaaagauuccgcuucaaaucggcugugcuaaccgucaggcacuuuuucuccaguaaaaaucaguuaaaaacucuuagauacuaaacugccucggggaauaaaagauggauacuaguugaucaaauuugcucuuuaguucauuauuagu 
Get sequence
Deep sequencing
1928 reads, 6.55e+03 reads per million, 4 experiments
Confidence Annotation confidence: not enough data
Feedback: Do you believe this miRNA is real?
Genome context
Coordinates (AmTr_v1.0) Overlapping transcripts
scaffold00007: 304230-305640 [-]
intergenic
Database links

Mature sequence atr-miR8598

Accession MIMAT0033887
Sequence

572 - 

uuuagucagcacgaucgguggugc

 - 595

Get sequence
Deep sequencing625 reads, 2 experiments
Evidence experimental; Illumina [1]

References

1
PMID:24357323 "The Amborella genome and the evolution of flowering plants" Amborella Genome Project Science. 342:1241089(2013).