Stem-loop sequence atr-MIR8599

AccessionMI0027488 (change log)
DescriptionAmborella trichopoda miR8599 stem-loop
Stem-loop
   aa       ug   c    c    u  c  aau    c    a  aac   uc   g             g       ac   ucau     c   a   g   g  c   g g  u   uau  -auau  uuuu   -aguaa  g 
5' agg guggaguagagga auaug caaaaugg uugaguuc aac uug  ugaguuc uucacaau uugu  uguuuu auauag uaggugucuucaaguguugacaugu ucaaagugucaac augucg  gcgauaccaa caaaa gugaa uguugu gug cguugu au aag agauu  cau   agg  uuaga   uau g
  ||| ||||||||||||| ||||| |||||||| |||||||| ||| |||  ||||||| |||||||| ||||  |||||| |||||| ||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||| ||||||  |||||||||| ||||| ||||| |||||| ||| |||||| || ||| |||||  |||   |||  |||||   ||| 
3' ucc caucucaucuucu uauac guuuuauc aacucaag uug aac  acucggg agguguua aaca  acaaaa uauguc guucacaggaguucacaacugugua aguuucacaguug uauagc  cgcugugguu guuuu cacuu acagca cau guaacg ua uuc ucuag  gua   ucc  gguuu   gua a
   ac       gu   a    a    u  u  guu    a    a  --a   ga   g             a       ca   uuuu     a   c   -   a  u   g g  u   --u  auuuc  --cc   guaaag  a 
Get sequence
Deep sequencing
267 reads, 700 reads per million, 3 experiments
Confidence Annotation confidence: not enough data
Feedback: Do you believe this miRNA is real?
Genome context
Coordinates (AmTr_v1.0) Overlapping transcripts
scaffold00099: 2088970-2089422 [+]
intergenic
Database links

Mature sequence atr-miR8599

Accession MIMAT0033888
Sequence

26 - 

ccaaaauggcuugaguucuaaccu

 - 49

Get sequence
Deep sequencing54 reads, 2 experiments
Evidence experimental; Illumina [1]

References

1
PMID:24357323 "The Amborella genome and the evolution of flowering plants" Amborella Genome Project Science. 342:1241089(2013).