Stem-loop sequence atr-MIR8604

AccessionMI0027493 (change log)
DescriptionAmborella trichopoda miR8604 stem-loop
Stem-loop
      c    cca   a         caa          a        u  u   a                g    -   ca   a    -aaau  ag  c     a  ugu a     u     c     a a 
5' accucaccg auaugug  aaagga aaucaaaaggugcuccu  gaugccacuuguaagagugg agugcaugaaggacac uag gcaag gugaaaacauggugaggguaugaaaaaguuuu caaaagua uggug ucuaca gaccaca   uca uaga uagcagcuaa gaa  ug uuuugaaaca aaauuuuag aaaaagcua c a
  ||||||||| |||||||  |||||| |||||||||||||||||  |||||||||||||||||||| |||||||||||||||| ||| ||||| |||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||| ||||| |||||| |||||||   ||| |||| |||||||||| |||  || |||||||||| ||||||||| ||||||||| | a
3' uggaguggu uauacac  uuucuu uuaguuuuccacgagga  cuacggugaacauucucacc uuacguacuuccugug auu cguuc cacuuuuguaccauucucauacuuuuucaaaa guuuucau accgu ggaugu uuggugu   agu auuu auugucgguu uuu  ac aaaacuuugu uuuaaaauc uuuuucgau g g
      u    -ag   g         ugc          g        u  u   a                g    u   ua   a    gucuc  aa  u     a  uuu -     u     u     g u 
Get sequence
Deep sequencing
921 reads, 375 reads per million, 4 experiments
Confidence Annotation confidence: low
Feedback: Do you believe this miRNA is real?
Genome context
Coordinates (AmTr_v1.0) Overlapping transcripts
scaffold00116: 2036317-2036767 [-]
intergenic
Database links

Mature sequence atr-miR8604

Accession MIMAT0033893
Sequence

73 - 

caugaaggacacuuagugcaagag

 - 96

Get sequence
Deep sequencing525 reads, 2 experiments
Evidence experimental; Illumina [1]

References

1
PMID:24357323 "The Amborella genome and the evolution of flowering plants" Amborella Genome Project Science. 342:1241089(2013).