Stem-loop sequence atr-MIR8605

AccessionMI0027494 (change log)
DescriptionAmborella trichopoda miR8605 stem-loop
Stem-loop
  --  uac        a g     g               a        a g c   c   u         --u     ugc  a         gc     a  a       a c   c   c cu ucucauu 
5'  gua  aaugagaccauuuacc uu auacaaggug uuacaauuccuuacaacuauuugaugugaa uuugauaauuuggau ug ua aaaguu gagaaa uuucuuuugaaguuuga  cuuggucaa  aau auuguagccacccaauu acauccaau guc agauuaaugugacc c uuguau aaagg aa gg    c
   |||  |||||||||||||||| || |||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||| || || |||||| |||||| |||||||||||||||||  |||||||||  ||| ||||||||||||||||| ||||||||| ||| |||||||||||||| | |||||| ||||| || ||    
3'  cau  uuacucugguaaaugg aa uauguuccau aauguuaaggaauguugauaaacuacacuu aaacuauugaaccua ac gu uuucaa cucuuu aaagaaaacuucaaacu  gaaccaguu  uua uaacgucgguggguuga uguagguua cag ucuaauuacacugg g aacgua uuucc uu uc    u
  ca  --c        a a     -               a        c a a   a   u         cuc     uuc  c         aa     c  c       c u   u   a uu ucucaua 
Get sequence
Deep sequencing
3021 reads, 2.35e+03 reads per million, 4 experiments
Confidence Annotation confidence: high
Feedback: Do you believe this miRNA is real?
Genome context
Coordinates (AmTr_v1.0) Overlapping transcripts
scaffold00135: 1278150-1278580 [-]
intergenic
Database links

Mature sequence atr-miR8605

Accession MIMAT0033894
Sequence

249 - 

cacauuaaucucgaccauuggaug

 - 272

Get sequence
Deep sequencing440 reads, 4 experiments
Evidence experimental; Illumina [1]

References

1
PMID:24357323 "The Amborella genome and the evolution of flowering plants" Amborella Genome Project Science. 342:1241089(2013).