Stem-loop sequence atr-MIR8608

AccessionMI0027498 (change log)
DescriptionAmborella trichopoda miR8608 stem-loop
Stem-loop
  ----cacuuaaaagcacucaugagugaauuucuacauuauuuugcucauggcuuaucaccauccgaaguccauuagacaugaucguca  u      g  c       c         --u  gac    c u g  gg   aaaauaaaauauuaaaaauacaauccaaauauuaaauuaucucaaugaauauu 
5'                                             aaua uguuuggauuu aau auuuuucuacagau agauugacuugaaauuu  gug  gugugcg cu a uga uauacc                           u
                                              |||| ||||||||||| ||| |||||||||||||| |||||||||||||||||  |||  ||||||| || | ||| ||||||                           
3'                                             uuau acaaacuuaaa uug uaaaaagauguuua ucuaacuggauuuuaaa  cgc  cacaugu ga u guu augugg                           c
  gugaauguuugugaguacucacuuaaagauguuauaagguaaauuccgaauauugguagguuucagguaguauuccaguguaaacaaa  c      a  u       a         ucu  --a    a u g  ga   auuuauuuauaaauuuuuauuaauaguuuuuuauuuuguuguuuuuaugggaa 
Get sequence
Deep sequencing
726 reads, 2.25e+03 reads per million, 4 experiments
Confidence Annotation confidence: not enough data
Feedback: Do you believe this miRNA is real?
Genome context
Coordinates (AmTr_v1.0) Overlapping transcripts
scaffold00007: 2536778-2537225 [+]
intergenic
Database links

Mature sequence atr-miR8608

Accession MIMAT0033899
Sequence

108 - 

uuuucuacagaucagauugacuug

 - 131

Get sequence
Deep sequencing516 reads, 2 experiments
Evidence experimental; Illumina [1]

References

1
PMID:24357323 "The Amborella genome and the evolution of flowering plants" Amborella Genome Project Science. 342:1241089(2013).