Stem-loop sequence atr-MIR8612

AccessionMI0027502 (change log)
DescriptionAmborella trichopoda miR8612 stem-loop
Stem-loop
  uuc   c          a    u c  uuu  c    cg         a  c      a  u  g  c  u     uaa        -   a    c     a   u   a          -  aagc       auauuuuuauuaaaagcaccucaguaagauguacauauccucaaaauuucaacccauuuugauuuuuaaaaccaaaauaaaaaauaaaauacuaccaaauaauugugaccacgcgaugaaauuuggacaugagaguagacaaaauuacuauucauuuuuaccucguugggaagacuuuuccaucca 
5'  aucgug gguuacgauugucugauagu uuuuauu uu auuu  uuuu uacaaau gaaugaucugaaauuug agc uguguucaucaa aau agg aau uuu aaaaauaua  aaaaaauauuuuacau aaaua uauugac aaaauaccc ugaaa guuuu gggguauuuugguuaauuu guuu  ggauaauuuuuuu                                                                                             u
   |||||| |||||||||||||||||||| ||||||| || ||||  |||| ||||||| ||||||||||||||||| ||| |||||||||||| ||| ||| ||| ||| |||||||||  |||||||||||||||| ||||| ||||||| ||||||||| ||||| ||||| ||||||||||||||||||| ||||  |||||||||||||                                                                                              
3'  uagcgc ccagugcuaauagacuauca aaaauaa aa uaaa  aaaa auguuua cuuacuggacuuuaaac ucg acauaaguaguu uua ucc uua aag uuuuuauau  uuuuuuauaaaaugua uuugu auaacug uuuuauggg auuuu caaaa ccccauaaaaccaguuaaa caaa  ccuauuaaaaaaa                                                                                             a
  aau   a          c    c a  --u  -    au         c  c      a  u  a  c  c     ---        c   -    a     a   u   c          a  aggu       acuuacucggagucauucuacauguaugagaacuuuaaaguucaguaagauuaaauaucuuuuuuugacuuuuuauuuugugauugucuguuugcacuggcgugcuacuuuaaaccugucauuacucccaucuguuuuagugauaaguaaaaacgguuauucgcaauucuucuuauauauauauau 
Get sequence
Deep sequencing
15459 reads, 9.58e+03 reads per million, 4 experiments
Confidence Annotation confidence: not enough data
Feedback: Do you believe this miRNA is real?
Genome context
Coordinates (AmTr_v1.0) Overlapping transcripts
scaffold03445: 1-805 [-]
intergenic
Database links

Mature sequence atr-miR8612

Accession MIMAT0033904
Sequence

324 - 

ugaccacgcgaugaaauuuggaca

 - 347

Get sequence
Deep sequencing207 reads, 3 experiments
Evidence experimental; Illumina [1]

References

1
PMID:24357323 "The Amborella genome and the evolution of flowering plants" Amborella Genome Project Science. 342:1241089(2013).