Stem-loop sequence gra-MIR8749

AccessionMI0027770 (change log)
DescriptionGossypium raimondii miR8749 stem-loop
Stem-loop
  -   -gg a     u         u   c a       guauuccauggagagcccaaaggguucccggaauuuaagaagcaccuugacuaauggagauaugacuuguaagcucaugggagaaaugucaau 
5' gggag  ug ucucggaccc caacggaagguauuguuc ugugu g gauuuugucucuc                                               a
  |||||  || |||||||||| |||||||||||||||||| ||||| | |||||||||||||                                               
3' uccuu  gc agaguuuggg guugcuuuucauagcaag acaca c cuaaaacagagag                                               u
  u   aca c     -         u   a c       aacauaaaacaccuacauuuccauuccggaaauucggaaccaaccaccaaacuugagggcguucgcguuauacguauuaauuauaaaacgugu 
Get sequence
Confidence Annotation confidence: not enough data
Feedback: Do you believe this miRNA is real?
Genome context
Coordinates (Graimondii2_0; GCA_000327365.1) Overlapping transcripts
chr11: 60620749-60621059 [+]
intergenic
Clustered miRNAs
< 10kb from gra-MIR8749
gra-MIR8653achr11: 60619123-60619451 [+]
gra-MIR8653bchr11: 60619169-60619404 [-]
gra-MIR8749chr11: 60620749-60621059 [+]
Database links

Mature sequence gra-miR8749

Accession MIMAT0034175
Sequence

11 - 

ucucggacccucaacggaagg

 - 31

Get sequence
Evidence experimental; Illumina [1]

References

1