Stem-loop sequence fve-MIR482b

AccessionMI0036420 (change log)
DescriptionFragaria vesca miR482b stem-loop
Stem-loop
    g    a  aga    u g  -a    guggccggaaguuguggaguggaguucugggaaagaaga 
5' gaug ugugacag gaag  aaggagu gg ggga agggagga                    c
  |||| |||||||| ||||  ||||||| || |||| ||||||||                    
3' cuac guacuguc cuuu  uuccuua cc uccu uccuuucu                    c
    -    -  -ag    - g  ga    ugguuacaaaaaaaggguuuaaugaagcucuuuuuggua 
Get sequence
Confidence Annotation confidence: not enough data
Feedback: Do you believe this miRNA is real?
Genome context
Coordinates (v1.1) Overlapping transcripts
LG6: 2405273-2405439 [+]
intergenic
Database links

Mature sequence fve-miR482b

Accession MIMAT0044558
Sequence

126 - 

ucuuuccuaguccugccauucc

 - 147

Get sequence
Evidence experimental; Illumina [1]

References

1