Stem-loop sequence gra-MIR8762d

AccessionMI0027809 (change log)
DescriptionGossypium raimondii miR8762d stem-loop
Gene family MIPF0001859; MIR8762
Stem-loop
  -    gaa      a          -auu -  g     auugauuuuuuacaauuuuaaaaaauuguaaaaauucuuucuaaaaaauaaaaaaaa 
5' aaguuaa  uuguuaacuuug ugauguggcauauaugugg  uc cau uggcaauua                             u
  |||||||  |||||||||||| |||||||||||||||||||  || ||| |||||||||                             a
3' uucaauu  aacaauugaaac acuguacugugugugcacc  ag gua aucguuaau                             g
  c    aaa      g          gaac c  -     caauaaaaaauuuuugaaauuuuauaauuuuuuuaauauagaaacuauuagaaaauu 
Get sequence
Confidence Annotation confidence: not enough data
Feedback: Do you believe this miRNA is real?
Genome context
Coordinates (Graimondii2_0; GCA_000327365.1) Overlapping transcripts
chr8: 53253449-53253687 [-]
intergenic
Database links

Mature sequence gra-miR8762d

Accession MIMAT0034214
Sequence

11 - 

uuguuaacuuugaugauguggcau

 - 34

Get sequence
Evidence experimental; Illumina [1]

References

1