Eugenia uniflora miRNAs (39 sequences)

IDAccessionRPMChromosomeStartEndStrandConfidenceFetch
eun-MIR159MI0033013-undefined
eun-MIR160MI0033014-undefined
eun-MIR162MI0033015-undefined
eun-MIR166MI0033016-undefined
eun-MIR167aMI0033017-undefined
eun-MIR167bMI0033018-undefined
eun-MIR167cMI0033019-undefined
eun-MIR167dMI0033020-undefined
eun-MIR172aMI0033021-undefined
eun-MIR172bMI0033022-undefined
eun-MIR172cMI0033023-undefined
eun-MIR395MI0033024-undefined
eun-MIR396aMI0033025-undefined
eun-MIR396bMI0033026-undefined
eun-MIR397aMI0033027-undefined
eun-MIR397bMI0033028-undefined
eun-MIR482aMI0033029-undefined
eun-MIR482bMI0033030-undefined
eun-MIR482cMI0033031-undefined
eun-MIR530MI0033032-undefined
eun-MIR535aMI0033033-undefined
eun-MIR535bMI0033034-undefined
eun-MIR827MI0033035-undefined
eun-MIR10211aMI0033036-undefined
eun-MIR10211bMI0033037-undefined
eun-MIR10212MI0033038-undefined
eun-MIR10213MI0033039-undefined
eun-MIR10214aMI0033040-undefined
eun-MIR10214bMI0033041-undefined
eun-MIR10215MI0033042-undefined
eun-MIR10216MI0033043-undefined
eun-MIR10217MI0033044-undefined
eun-MIR10218MI0033045-undefined
eun-MIR10219MI0033046-undefined
eun-MIR10220MI0033047-undefined
eun-MIR10221MI0033048-undefined
eun-MIR10222MI0033049-undefined
eun-MIR10223MI0033050-undefined
eun-MIR10224MI0033051-undefined

Get selected sequences:
Select sequences and output type, then click "Fetch Sequences":