Stem-loop sequence gma-MIR5033

AccessionMI0017904 (change log)
DescriptionGlycine max miR5033 stem-loop
Stem-loop
  ---------------------------------------------------------------------- -     caa     u -guuaga g guu 
5'                                    gu guuuuuuuu  gcagccaug gu    u au  u
                                     || |||||||||  ||||||||| ||    | ||  
3'                                    ca caaaggaaa  ugucggugc ca    a ua  g
  gaaucuguguagggguaguaaacuaaaaaaagaguagaaugucaaccugccguuacaaacaaaacgcuuu u     aca     - aaagaag g aag 
Get sequence
Confidence Annotation confidence: not enough data
Feedback: Do you believe this miRNA is real?
Genome context
Coordinates (Glycine_max_v2.0; GCA_000004515.3) Overlapping transcripts
chr4: 47362703-47362853 [+]
intergenic
Database links

Mature sequence gma-miR5033

Accession MIMAT0021053
Sequence

61 - 

ggcuguacaaaaggaaacuac

 - 81

Get sequence
Evidence experimental; SOLiD [1]

References

1