Stem-loop sequence mdm-MIR858

AccessionMI0023174 (change log)
DescriptionMalus domestica miR858 stem-loop
Literature search

5 open access papers mention mdm-MIR858
(71 sentences)

Stem-loop
    -u g         c   aaauua uc  u          -a  ----uac  -a    g ua  accccugaaaacccuaauuagaaaguaaucauguuuuuuuauauagauuaaucaacuugauugaccaucuaacaaauuaaacaaggcagcuucguauuauagauaacuauauauugyguagcaucuugguauuugaccucguaaccuaaauuauagaguuacuuuaaugcauaaaagagucauuaaccuagaaagaagaaaguaaauuaaaacucccaaucuuaauccuguuuaugcauuuauuggauaauucauuuggaaagugguuuagguauaucuuuuggcuccuucuuuuccuuucgaaauaugaagaagaaagcaauugaaaaaauaguaauaggcuggmuauaaguuucuaagua 
5' caugc au cuugucaagugagcaguc uuugc   a uuag uucguugucuguucgaccug aac    ggua aggcuag ua uagu                                                                                                                                                                                     c
  ||||| || |||||||||||||||||| |||||   | |||| |||||||||||||||||||| |||    |||| ||||||| || ||||                                                                                                                                                                                      
3' guacg ug gaacaguuuacuugucag gaacg   u aguc aagcgacagacaagcuggau uug    ccau uccgauc au auca                                                                                                                                                                                     c
    uu g         a   --aaca ga  c          ag  uaaggua  cg    g cg  gugaugagccagggaggaucgguguaauaaaaagauuaauuccuacaugaauaugccgaguacgauuaauaagacgucaagcuuucguucuuuuacgaaaacaccuucguugaauuagauuuaaccauugaucuaaccaaaguguagguuaaauuaaucaugucacucaaguccauaaacuauaauuucuacuaauauacagaaccauuuuuguuuuwcucguauuccgacggaugaaaaaccugaccuaaacccacacauuggauguauauauguggacuuuuuagcuauggcccgacguugacguuuuggaucccauuuucagguugcugauaguuucaauacaaucuaauggcguuucc 
Get sequence
Confidence Annotation confidence: not enough data
Feedback: Do you believe this miRNA is real?
Genome context
Coordinates Overlapping transcripts
MDC007244.288: 7393-8313 [+]
intergenic
Database links

Mature sequence mdm-miR858

Accession MIMAT0026070
Sequence

48 - 

uucguugucuguucgaccuga

 - 68

Get sequence
Evidence experimental; miRNAseq [1]

References

1
PMID:22704043 "Apple miRNAs and tasiRNAs with novel regulatory networks" Xia R, Zhu H, An YQ, Beers EP, Liu Z Genome Biol. 13:R47(2012).