PMID: 23324356

PMID23324356
Title"Developmentally regulated expression and complex processing of barley pri-microRNAs"
AuthorKruszka K, Pacak A, Swida-Barteczka A, Stefaniak AK, Kaja E, Sierocka I, Karlowski W, Jarmolowski A, Szweykowska-Kulinska Z
ReferenceBMC Genomics. 14:34(2013).

miRNAs associated with reference PMID:23324356