miRBase entry: bna-MIR396a

Stem-loop bna-MIR396a


Accession
MI0005773
Description
Brassica napus bna-MIR396a precursor miRNA
Gene family
MIPF0000047; MIR396

Literature search
6 open access papers mention bna-MIR396a
(23 sentences)

Sequence

UUCCACAGCUUUCUUGAACUUucuuuuucauuucccuuauuuuasagcgaaauuaaauaacuaaaaaucucuaacauuuaacacucuasaaaaaaaaagcucaasaaagcuguggga
((((((((((((.((((.((((.(((((.(((((.((........)).)))))(((((.................))))).........))))).)))).)))).))))))))))))

Structure
      C  A  c   -----------------------------------c   c uau 
UUCCACAGCUUU UUGA CUUu uuuuu                  auuuc cu  u
|||||||||||| |||| |||| |||||                  ||||| ||  
agggugucgaaa aacu gaaa aaaaa                  uaaag ga  u
      s  c  a   saucucacaauuuacaaucucuaaaaaucaauaaau   c sau 


Annotation confidence Not enough data
Do you think this miRNA is real?

Genome context
EM:BQ704984: 390-506 [-]

Database links

Mature bna-miR396a

Accession MIMAT0004448
Description Brassica napus bna-miR396a mature miRNA
Sequence 1 - UUCCACAGCUUUCUUGAACUU - 21
Evidence experimental
RTPCR [1]

References

 1. PubMed ID: 17367786
  Computational identification of novel microRNAs and targets in Brassica napus
  "Xie FL, Huang SQ, Guo K, Xiang AL, Zhu YY, Nie L, Yang ZM"
  "FEBS Lett (2007) 581:1464-1474