miRBase entry: pta-MIR952a

Stem-loop pta-MIR952a


Accession
MI0005802
Description
Pinus taeda pta-MIR952a precursor miRNA
Gene family
MIPF0000426; MIR952


Sequence

gaaccaguagcguauugAACAGAGCAUGCCGUUGGUUgaguaaguacgucaagggacgaaacagaauuaauuuucauuaacauuuuauuaaccuucaacucugccuuggccuagggcaguuccugaaggucacauugacuggggcgugauacaacgcguaguccgcugguugcugcgaccauugggacucccccagccuauucucagcugcaacauucgcaaguuauuuacaguguugcagccgagaauaaaaugggaagagucaaaagcguggcaacaaccagccaauuacgcuuuguaucagcgccccaacuggugugagcuucgggaauugccauaugccaagccagauuugcaugcuaauaaaacauuauucgaaauuaauugcguuuuguugguugacagacuuccuccaccaaugacacgcucaguucaauuugcugaugguuc
((((((.(((((.(((((((.((((.((.(((((((.(((.((((..(((((..((((((((..((((((((((...(((..((((((((.(...(((.((((.((((((.((.((((((((((((((.((((((((..(((((((((((((((.(((((((..((((((((.(((.((..((..(((((.((((...(((((((.(((((((((((..............))))))))))).)))))))...))))..)))))..))..)).))).))))))))..))))))).)))))))).)))))))..)))))))).)))))))))))))).)).)))))).)))).)))...).))))))))..)))...))))))))))..))))))))..)))))..)))).))).))))))).)).)))).))))))).))))).))))))

Structure
   g   u    A  A C    U  u  ac   gg    ag     cau  ca    a cuu  c  c   c g       g    ac    -    c    cc    c  g ca gg   -c  gcc    a      cgcaag 
gaacca uagcg auugAAC GAGC UG CGUUGGU gag aagu gucaa gacgaaac aauuaauuuu  uaa uuuuauua c  caa ucug cuuggc ua ggcaguuccugaag ucacauug uggggcg ugauacaa gcguagu gcugguug ugc ac uu gacuc ccca  uauucuc gcugcaacauu   u
|||||| ||||| ||||||| |||| || ||||||| ||| |||| ||||| |||||||| ||||||||||  ||| |||||||| |  ||| |||| |||||| || |||||||||||||| |||||||| ||||||| |||||||| ||||||| |||||||| ||| || || ||||| ||||  ||||||| |||||||||||    
cuuggu gucgu uaacuug cucg ac guaacca cuc uuca caguu uuguuuug uuaauuaaag  auu aaaauaau g  guu agac gaaccg au ccguuaagggcuuc aguguggu accccgc acuauguu cgcauua cgaccaac acg ug aa cugag gggu  auaagag cgacguuguga   u
   a   u    a  c a    c  c  ga   gg    cg     cuu  ac    c uac  u  c   u a       g    ca    g    u    ac    a  g cg aa   aa  aaa    c      cauuua 


Annotation confidence Not enough data
Do you think this miRNA is real?

Genome context
Unknown

Database links

Mature pta-miR952a

Accession MIMAT0005013
Description Pinus taeda pta-miR952a mature miRNA
Sequence 18 - AACAGAGCAUGCCGUUGGUU - 37
Evidence not_experimental

References

 1. PubMed ID: 17635765
  MicroRNAs in loblolly pine (Pinus taeda L.) and their association with fusiform rust gall development
  "Lu S, Sun YH, Amerson H, Chiang VL"
  "Plant J (2007) 51:1077-1098