miRBase entry: pta-MIR952b

Stem-loop pta-MIR952b


Accession
MI0005803
Description
Pinus taeda pta-MIR952b precursor miRNA
Gene family
MIPF0000426; MIR952


Sequence

gaacuacucgcgcauugAACUGAGAAUGCCAUUGGUGgaguaaguacgucaagggacgaaacagaauuaauuuugauuaacauuuuauuaaccuucaacucuaccuuggcuuauggaaguucgugaaggucacagggcaaggacuagucugcugguugcugccacagucaauugggacucucccaaguuauucucagcugcagcauuccgaaguuauucaauguugcagccgagaauauuauggggacaguccauuggucacaacagccagccgauuacaccuuguaugagugccccaacuggugugaguuucaugaacugccagaagccaaaacagaguugcaacgcuaauaaaacauuaugcaaaauuaauuccauuuuguugguugacauacuucauccgcuaauagcacgcuuaguucaauuugcuaaugguuc
((((((...(((.(((((((((((..(((.(((((((((..(((((.(((((..(((((((..((((((((((((..(((..((((((((.(.(((((((((...(((((((.(((.(((((((((((.((((...((((((..(((((.((((((((.((..((...((((..(((((.((((....(((((((.(((((((((((..(((....)))))))))))))).))))))).....)))).)))))))))))..)).)))))))).)))))..))))))((.(((......))).)))))).))))))))))).))).)))))))...))))))).)).).))))))))..)))..))))))))))))..)))))))..))))).)))))..))))))))).)))..))))))))))).)))...))))))

Structure
   cuc  c      AA  C     gu   c   gg    ca      au  ca    a c -    acc    a  a      g  ---------------agg   ac   u    c cc agu  ug   c  -aagu    a      cc  g 
gaacua  gcg auugAACUGAG UGC AUUGGUGga aagua gucaa gacgaaa gaauuaauuuug uaa uuuuauua c uu caacucu  uuggcuu ugg aguucgugaag ucac         gcaagg uaguc gcugguug ug ac  caau ggacu uccc   uauucuc gcugcagcauu gaa u
||||||  ||| ||||||||||| ||| ||||||||| ||||| ||||| ||||||| |||||||||||| ||| |||||||| | || |||||||  ||||||| ||| ||||||||||| ||||         |||||| ||||| |||||||| || ||  |||| ||||| ||||   ||||||| ||||||||||| ||| 
cuuggu  cgu uaacuugauuc acg uaaucgccu uucau caguu uuguuuu cuuaauuaaaac auu aaaauaau g aa guugaga  aaccgaa acc ucaaguacuuu agug         uguucc auuag cgaccgac ac ug  guua ccuga aggg   auaagag cgacguuguaa cuu u
   aau  u      gc  a     ac   a   gg    ac      gu  ac    c c c    caa    g  g      g  uggucaaccccgugagua   ac   c    a ac ---  --   c  guauu    c      --  a 


Annotation confidence Not enough data
Do you think this miRNA is real?

Genome context
Unknown

Database links

Mature pta-miR952b

Accession MIMAT0005014
Description Pinus taeda pta-miR952b mature miRNA
Sequence 18 - AACUGAGAAUGCCAUUGGUG - 37
Evidence experimental
cloned [1]

References

 1. PubMed ID: 17635765
  MicroRNAs in loblolly pine (Pinus taeda L.) and their association with fusiform rust gall development
  "Lu S, Sun YH, Amerson H, Chiang VL"
  "Plant J (2007) 51:1077-1098