miRBase entry: gma-MIR167c

Stem-loop gma-MIR167c


Accession
MI0007210
Description
Glycine max gma-MIR167c precursor miRNA
Gene family
MIPF0000023; MIR167_1

Literature search
30 open access papers mention gma-MIR167c
(218 sentences)

Sequence

uuugagagguUGAAGCUGCCAGCAUGAUCUGguaaaucacauacuuuuuuuuuucucaccucucaugccuaauuuuuaagcaccagucauuagagaaaauaauggugaaaaauccaucuauucaauuuuuuuuuucaaauucaagguuuccaguauguaucacuaauggugaaaaaagugauggaauuuuguagaacauggguuaaauuuacuuuuuuuuuuuuugaguuuucauuuucuucaaguuucugagccaagaaauaaaagagacuuauaaauuggaauuaauacuuaaaggaaacccaccagaagggcaauuugguuaucauaagaugugguuuccaucaggucaucuugcagcuucaaucacucaau
.(((((.((((((((((((.((.(((((((((((((((((((.(((....(((((((....((..(((.(((...))).)))..))......)))))))..((((........))))...........................(((((((..((.((((((((...))))((((((((((...((((((((...))).)))))....))))))))))....(((.(((((....((((((...((((((......))))))..)))))).....))))).)))...)))).))..))))))).((((((.......))))))......))))))))))))..)))))))))))).)))))))))))).))))).

Structure
u   a      C C     --     a  uuuuuuuucucaccucucaugccuaauuuuuaagcaccagucauuagagaaaauaauggugaaaaauccaucuauucaauuuuuuuuuucaaauucaa    ag u  cacuaauggugaaaaaagugauggaauuuuguagaacauggguuaaauuuacuuuuuuuuuu  g   -ucau   caa   ga 
 uugag gguUGAAGCUGC AG AUGAUCUGgu aaaucacau cuu                                                 gguuucc ua guau                               uuu aguuu   uuucuu  guuucu g
 ||||| |||||||||||| || |||||||||| ||||||||| |||                                                 ||||||| || ||||                               ||| |||||   ||||||  ||||||  
 aacuc cuaacuucgacg uc uacuggacua uuuggugua gaa                                                 ccaaagg au caua                               aag uuaaa   agagaa  uaaaga c
u   a      u -     cc     -  ------------------------------------------------------------------------uacuauugguuuaacgggaagaccac    aa u  -----------------------------------------------------------auu  g   uauuc   -aa   ac 


Annotation confidence Not enough data
Do you think this miRNA is real?

Genome context
chr7: 39734580-39734954 [+]

Database links

Mature gma-miR167c

Accession MIMAT0007355
Description Glycine max gma-miR167c mature miRNA
Sequence 11 - UGAAGCUGCCAGCAUGAUCUG - 31
Evidence experimental
454 [1]

References

 1. PubMed ID: 18402695
  Novel and nodulation-regulated microRNAs in soybean roots
  Subramanian S, Fu Y, Sunkar R, Barbazuk WB, Zhu JK, Yu O
  BMC Genomics (2008) 9:160