miRBase entry: gma-MIR1517

Stem-loop gma-MIR1517


Accession
MI0007230
Description
Glycine max gma-MIR1517 precursor miRNA

Literature search
2 open access papers mention gma-MIR1517
(3 sentences)

Sequence

gcuagguauuuuugaccgacauuagacaugacuauuuuuagucgacauugacuaaguuuuuacagucgacauccacuagaguuuuuucgaucgacaucggucaaagcaauuuuuuagccaacaucaaucaaggcuauuuuauagccgauguuggguaggguuuuuuauucgacaucagucagggcuauuuuuuagccaacuucgacuagagauuuuucagccaacauugacuaaugauguuuuucagucgacaucggguagguucuauuggucggcaucgaccaagcuauuuuuuagucgauacuagauagauuuuuuugucaacgccugcuaggauuuuuuagguugacguuggcuaaaaauAGUCUUGGUCAAUGUCGUUCGAAAaaacccuagu
((((((..(((((((.(((((((.(((..(((((((((((((.((..((((((..((....))))))))..)).))))))(((((...(((((....)))))))))).....((((((((((.((((((..((((((...))))))(((((((((((((....)))))))))))))......(((((.....)))))....((((((.((((....(((...............)))....)))))))))).(((.(((((((....(((((((....)))))))((((.....))))........((((((....))))))...)))))))..)))......)))))).)))))))))))))))))...)))))))))).)))))))...))))))

Structure
   -ua    c    a  -au    uuuagucgacauugacuaaguuuuuacagucgacauccacuagaguuuuuucgaucgacaucggucaaagcaauuu     a   aaggcuauuuuauagccgauguuggguaggguuuuuuauucgacaucagucagggcuauuuuuuagccaacuucgacuagagauuuuucagccaacauugacuaaugauguuuuucagucgac  -g    ucuauuggucggcaucgaccaagcuauuuu 
gcuagg  uuuuuga cgacauu gac  gacuauu                                      uuuagccaac ucaauc                                                              auc gguaggu               u
||||||  ||||||| ||||||| |||  |||||||                                      |||||||||| ||||||                                                              ||| |||||||                
ugaucc  aAAAGCU GCUGUAA CUG  CUGAuaa                                      aaaucgguug aguugg                                                              uag ucguccg               u
   caa    U    -  GUU    ----------------------------------------------------------------------------     c   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------auuuuu  ga    caacuguuuuuuuagauagaucauagcuga 


Annotation confidence Not enough data
Do you think this miRNA is real?

Genome context
chr14: 43676665-43677061 [+]

Database links

Mature gma-miR1517

Accession MIMAT0007376
Description Glycine max gma-miR1517 mature miRNA
Sequence 364 - AGUCUUGGUCAAUGUCGUUCGAAA - 387
Evidence experimental
454 [1]

References

 1. PubMed ID: 18402695
  Novel and nodulation-regulated microRNAs in soybean roots
  Subramanian S, Fu Y, Sunkar R, Barbazuk WB, Zhu JK, Yu O
  BMC Genomics (2008) 9:160