miRBase entry: gma-MIR1519

Stem-loop gma-MIR1519


Accession
MI0007232
Description
Glycine max gma-MIR1519 precursor miRNA


Sequence

uaucuuuacaUAAGUGUUGCAAAAUAGUCAUUccguuaaauuuuaaaguaacaccguuagugagaucaauuuuagugccacgugaacuauccaauauagcacuaaaggaugacgugacaugacauguggacgugucuccuaaaagaugucacgucauuuugaaaguccacgagacauuucacaaccuuugcaaugcauggacacuuuaagcacgauuucugacaucuuuuaaguuagagacuauuuugcaauacuuaugcaaaagau
.((((((.(((((((((((((((((((((....(((.....((((((((..(((.....)))........((((((((....((.......)).....))))))))((((((((((((((((((((....)))))).........))))))))))))))((((((((.....))).)))))...((..(((...))).))..)))))))).)))...((((((.........)))))))))))))))))))))))))))..))))))

Structure
u   -a           --------------------AUUc  uaaau    aacaccguuagugagaucaauuuuagugccacgugaacuauccaauauagcacuaaa       ---------   u 
 aucuuu caUAAGUGUUGCAAAAUAGUC            cgu   uuuaaagu                             ggaugacgugacau     gacaug g
 |||||| |||||||||||||||||||||            |||   ||||||||                             ||||||||||||||     |||||| 
 uagaaa guauucauaacguuuuaucag            gca   gaauuuca                             uuuacugcacugua     cugugc g
-   ac           agauugaauuuucuacagucuuua  ----c    --------------cagguacguaacguuuccaacacuuuacagagcaccugaaagu       gaaaauccu   a 


Annotation confidence Not enough data
Do you think this miRNA is real?

Genome context
chr7: 11379900-11380166 [+]

Database links

Mature gma-miR1519

Accession MIMAT0007378
Description Glycine max gma-miR1519 mature miRNA
Sequence 11 - UAAGUGUUGCAAAAUAGUCAUU - 32
Evidence experimental
454 [1]

References

 1. PubMed ID: 18402695
  Novel and nodulation-regulated microRNAs in soybean roots
  Subramanian S, Fu Y, Sunkar R, Barbazuk WB, Zhu JK, Yu O
  BMC Genomics (2008) 9:160