miRBase entry: gma-MIR1525

Stem-loop gma-MIR1525


Accession
MI0007242
Description
Glycine max gma-MIR1525 precursor miRNA


Sequence

uauauaauuuUGGGUUAAUUAAGUUUUUAGUcccuauaaauauucauaguuuuguuuuuagucccuacaaaauaagaucacacuuuuuaguccuugugacauuuuccuuaagcauuuuagggacuaaaacuguugaugaaauuuuuuuacagggacuaaaagugccgaugaaaaaauuuauagggacuaaaaaguaugauuuuauuuuguaaggacuaaaaacaaaacugugaauauuuauaggacuaaaaacuuaauuaauccuauaauuuuu
...........((((((((((((((((((((((.((((((((((((((((((((((((((((((.(((((((((((((((.((((((((((((((((((((((((((((((.....)))))))...))).))))....(((((((((((..((.(((...))).))..))))))))))))))))))))))))))).))))))))))))))).))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))..........

Structure
uauauaauuuU           c               c        c        gacauuuuccuuaagcauuuuagggacuaaaacuguugaug      ca g  a 
      GGGUUAAUUAAGUUUUUAGUcc uauaaauauucauaguuuuguuuuuagucc uacaaaauaagauca acuuuuuaguccuugu                     aaauuuuuuua gg acu 
      |||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||| ||||||||||||||||                     ||||||||||| || ||| a
      ccuaauuaauucaaaaaucagg auauuuauaagugucaaaacaaaaaucagg auguuuuauuuuagu ugaaaaaucagggaua                     uuuaaaaaagu cc uga 
-uuuuuaauau           -               a        a        -----------------------------------------      ag g  a 


Annotation confidence Not enough data
Do you think this miRNA is real?

Genome context
Unknown

Database links

Mature gma-miR1525

Accession MIMAT0007386
Description Glycine max gma-miR1525 mature miRNA
Sequence 11 - UGGGUUAAUUAAGUUUUUAGU - 31
Evidence experimental
454 [1]

References

 1. PubMed ID: 18402695
  Novel and nodulation-regulated microRNAs in soybean roots
  Subramanian S, Fu Y, Sunkar R, Barbazuk WB, Zhu JK, Yu O
  BMC Genomics (2008) 9:160