miRBase entry: gma-MIR1534

Stem-loop gma-MIR1534


Accession
MI0007254
Description
Glycine max gma-MIR1534 precursor miRNA


Sequence

gauuaaauuaUAUUUUGGGUAAAUAGUCAUuuucaucccugaauguguagagcgcuaacaaauucguccuuaaaugugucacauaggcuuuuucauuaacgguaacaaauggacagauuugucgcauuuuuuucacuuuuagagacuaaaauuugaauuuuuaucuuucggagacgaauuuauuagugcucugcacauucaaggacaaaaaugauuauuuacccuuuaaaauaaguuuggcau
(.(((((((.(((((((((((((((((((((((..(((.(((((((((((((((((((.((((((((((((((((.((((.(((..(((.((.....)).))).....))))))).)))))...................(((((..(((((....)))))..))))).)).))))))))).))))))))))))))))))).)))..)))))))))))))))))...))))))))))))))..

Structure
-- a    a   ---         ca  c          c     - ------------------------------------------------   g  a  ---ag  u u 
 g uuaaauu UAUUUU  GGGUAAAUAGUCAUuuu ucc ugaauguguagagcgcuaa aaauucguc cu                        uaaau uguc cau   gcu uu c
 | ||||||| ||||||  ||||||||||||||||| ||| ||||||||||||||||||| ||||||||| ||                        ||||| |||| |||   ||| || a
 c gguuuga auaaaa  cccauuuauuaguaaaa agg acuuacacgucucgugauu uuuaagcag gg                        guuua acag gua   ugg aa u
ua -    -   uuu         ac  a          a     a cuuucuauuuuuaaguuuaaaaucagagauuuucacuuuuuuuacgcu   g  -  aacaa  c u 


Annotation confidence Not enough data
Do you think this miRNA is real?

Genome context
chr6: 37671785-37672027 [-]

Database links

Mature gma-miR1534

Accession MIMAT0007397
Description Glycine max gma-miR1534 mature miRNA
Sequence 11 - UAUUUUGGGUAAAUAGUCAU - 30
Evidence experimental
454 [1]

References

 1. PubMed ID: 18402695
  Novel and nodulation-regulated microRNAs in soybean roots
  Subramanian S, Fu Y, Sunkar R, Barbazuk WB, Zhu JK, Yu O
  BMC Genomics (2008) 9:160