miRBase entry: pta-MIR1309

Stem-loop pta-MIR1309


Accession
MI0009706
Description
Pinus taeda pta-MIR1309 precursor miRNA


Sequence

uccaguuggacagagcuacaguuggaucagauuUGAUGGCCCUUUUGAAGGACAaaaagccuccacuuccguauguuuaucacccaccccagcguccaucgauuaugugauuuggucagcuuccucuacgggcuuucguucagagcaaauucaagaugaagagaacuccugugaaaccgggauucauguacauugaugaacuccugugaaaccuggguuuaucaugauagcaugaaaacuuagggaggauugaacuaugcagugucguuugagugggguuucauuuuaucuuguauaaaaaaagaaaugccuucuggagc
(((((..((.((((...(((..((((..((...((..(((..((((........)))))))..))))))))..)))...))....((((((.(.((...((((..((((...(((((((..(((((((((((..(((.((((..............))))..)))..))))))....((((((((((........))))).))))).....(((((((((.(((((....)))))))))))))))))))))).))))))))..))))...))))))))).........((((.........))))..))))..)))))..

Structure
--   uu a ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- gcu  gu  uc auu AU  CC  GAA 
 uccag gg ca                                                                                                                 ga  aca ugga ag  UG GGC UUUU  G
 ||||| || ||                                                                                                                 ||  ||| |||| ||  || ||| ||||  
 agguc cc gu                                                                                                                 cu  ugu gccu uc  ac ccg aaaa  G
cg   uu - aaagaaaaaaauauguucuauuuuacuuuggggugaguuugcugugacguaucaaguuaggagggauucaaaaguacgauaguacuauuuggguccaaaguguccucaaguaguuacauguacuuagggccaaaguguccucaagagaaguagaacuuaaacgagacuugcuuucgggcaucuccuucgacugguuuaguguauuagcuaccugcgaccccaccca auu  au  -- --- cu  --  ACA 


Annotation confidence Not enough data
Do you think this miRNA is real?

Genome context
Unknown

Database links

Mature pta-miR1309

Accession MIMAT0009126
Description Pinus taeda pta-miR1309 mature miRNA
Sequence 34 - UGAUGGCCCUUUUGAAGGACA - 54
Evidence experimental
454 [1]

References

 1. PubMed ID: 18323537
  Comparative analysis of the small RNA transcriptomes of Pinus contorta and Oryza sativa
  "Morin RD, Aksay G, Dolgosheina E, Ebhardt HA, Magrini V, Mardis ER, Sahinalp SC, Unrau PJ"
  "Genome Res (2008) 18:571-584