miRBase entry: aqc-MIR396b

Stem-loop aqc-MIR396b


Accession
MI0012095
Description
Aquilegia caerulea aqc-MIR396b precursor miRNA
Gene family
MIPF0000047; MIR396


Sequence

UUCCACAGCUUUCUUGAACUUuuuaucgauacauacucuuaguuuuauaagauguauaaaauguaaaaguucaagauagcugugggaaa
((((((((((.(((((((((((((((..(((((...(((((......))))))))))...))).)))))))))))).))))))))))..

Structure
--     U      -  -cg   uac   gu 
 UUCCACAGCU UCUUGAACUUuu uau  auaca  ucuua u
 |||||||||| |||||||||||| |||  |||||  |||||  
 agggugucga agaacuugaaaa gua  uaugu  agaau u
aa     u      u  aaa   ---   au 


Annotation confidence Not enough data
Do you think this miRNA is real?

Genome context
Unknown

Database links

Mature aqc-miR396b

Accession MIMAT0012577
Description Aquilegia caerulea aqc-miR396b mature miRNA
Sequence 1 - UUCCACAGCUUUCUUGAACUU - 21
Evidence not_experimental

References

 1. PubMed ID: 19699282
  Identification of conserved Aquilegia coerulea microRNAs and their targets
  "Puzey JR, Kramer EM"
  "Gene (2009) 448:46-56