miRBase entry: bmo-mir-3429

Stem-loop bmo-mir-3429


Accession
MI0014494
Description
Bombyx mori bmo-mir-3429 precursor miRNA


Sequence

aauaUCUUAAUAAUUUCUUAACGAUUUGuaguugcuaaaaauauaucguuuuauacaacguagcacauacgggcgacggacaaacguaugauuuuguuggaa
......(((((((..((...(((.(((((.((((((..........((((......))))...........))))))..))))))))..))..)))))))..

Structure
aauaUC    UU UUA  A   -a   -aaaaauauau  uu 
   UUAAUAA UC  ACG UUUGu guugcu      cguu a
   ||||||| ||  ||| ||||| ||||||      ||||  
   gguuguu ag  ugc aaaca cagcgg      gcaa u
----aa    uu -ua  -   gg   gcauacacgau  ca 


Annotation confidence Not enough data
Do you think this miRNA is real?

Genome context
NW_004582012.1: 2405754-2405855 [-]

Database links

Mature bmo-miR-3429

Accession MIMAT0015637
Description Bombyx mori bmo-miR-3429 mature miRNA
Sequence 5 - UCUUAAUAAUUUCUUAACGAUUUG - 28
Evidence experimental
SOLID [1]

References

 1. PubMed ID: 20229201
  Novel microRNAs in silkworm (Bombyx mori)
  "Cai Y, Yu X, Zhou Q, Yu C, Hu H, Liu J, Lin H, Yang J, Zhang B, Cui P, Hu S, Yu J"
  "Funct Integr Genomics (2010) 10:405-415