miRBase entry: far-MIR1122

Stem-loop far-MIR1122


Accession
MI0016607
Description
Festuca arundinacea far-MIR1122 precursor miRNA
Gene family
MIPF0000382; MIR1122


Sequence

ucuaaagaaguuauucgcuacaaguuaacaagaugaccgggcauuguacacucaaugaccucacaauaagcaccauuucaucaaaaaauuacuacuaccuccgucuaaaaauaagugucuuaguuuugucuagauucagauguaucuaaacauauuuuaguugUAGAUACAUCCGUAUCUAGAaaaaguugagacacuuauuuuuguacggagggaguagaauauuuguuaugaaacccaggacaugaguuguuaucauacaaucuugugguacaugaagagauaacaaaacgaagaagu
.........((((((.((((((((.......((((((.((((((((......))))).)))..............((((((..(((.(((.(((((.(((((((.((((((((((((((((((((((.(((((((.(.(((((((((((((........))).)))))))))).).))))))).)))))))))))))))))))))).))))))).)))))))).)))...)))))).....(((....))))))))).......)))))))).........)))))).............

Structure
----ucuaaagaa   --------c    uuaacaa   cgggcauuguacacucaaugaccucacaauaagcacca   -ca  a  a   a    c           g    u a     -  aua 
       guuauu     gcuacaag    gaugac                   uuucau  aaa auu cuacu ccuccgu uaaaaauaagugucuuaguuuu ucuagau c gauguaucua aac  u
       ||||||     ||||||||    ||||||                   ||||||  ||| ||| ||||| ||||||| |||||||||||||||||||||| ||||||| | |||||||||| |||  
       caauag     ugguguuc    cuauug                   aaagua  uuu uaa gauga ggaggca guuuuuauucacagaguugaaa AGAUCUA G CUACAUAGAU uug  u
ugaagaagcaaaa   agaaguaca    uaacaua   -----------------------uugaguacaggaccc   uug  a  -   g    u           a    U C     g  auu 


Annotation confidence Not enough data
Do you think this miRNA is real?

Genome context
Unknown

Database links

Mature far-miR1122

Accession MIMAT0018366
Description Festuca arundinacea far-miR1122 mature miRNA
Sequence 164 - UAGAUACAUCCGUAUCUAGA - 183
Evidence not_experimental

References

 1. PubMed ID: 20213187
  Genome-wide profiling and analysis of Festuca arundinacea miRNAs and transcriptomes in response to foliar glyphosate application
  "Unver T, Bakar M, Shearman RC, Budak H"
  "Mol Genet Genomics (2010) 283:397-413