miRBase entry: aca-mir-5412

Stem-loop aca-mir-5412


Accession
MI0018915
Description
Anolis carolinensis aca-mir-5412 precursor miRNA


Sequence

guggcagagAAGGGUCCAGGUUUUUUUCUUgugaauuuaauuaaaGGAAAAUUUCUGGGUGCUUUUcugcugu
..((((((((((.(((((((..((((((((.............))))))))..))))))).))))))))))..

Structure
gu     G    UU    gugaa 
 ggcagagAAG GUCCAGG UUUUUCUU   u
 |||||||||| ||||||| ||||||||   u
 ucgucUUUUC UGGGUCU AAAAGGaa   u
ug     G    UU    auuaa 


Annotation confidence Not enough data
Do you think this miRNA is real?

Genome context
GL343214.1: 285126-285198 [-]

Database links

Mature aca-miR-5412-5p

Accession MIMAT0022030
Description Anolis carolinensis aca-miR-5412-5p mature miRNA
Sequence 10 - AAGGGUCCAGGUUUUUUUCUU - 30
Evidence experimental
Illumina [1]

Mature aca-miR-5412-3p

Accession MIMAT0022031
Description Anolis carolinensis aca-miR-5412-3p mature miRNA
Sequence 46 - GGAAAAUUUCUGGGUGCUUUU - 66
Evidence experimental
Illumina [1]

References

 1. PubMed ID: 21775315
  MicroRNAs support a turtle + lizard clade
  "Lyson TR, Sperling EA, Heimberg AM, Gauthier JA, King BL, Peterson KJ"
  "Biol Lett (2012) 8:104-107