miRBase entry: pti-MIR5471

Stem-loop pti-MIR5471


Accession
MI0018989
Description
Phaeodactylum tricornutum pti-MIR5471 precursor miRNA


Sequence

ugcucgauugCGAGAAUCGAUACUAAUACGCuguuucaauuguccugcacggucgaaggauuaaaaauucgcugagcccaaaauggacggcucauuucgaucucgacuacgaaauuggagucuuaaaucguaucaacgucuccauuuuugaugaaguucgcaaagggaacaacaaacagauggguacggcgauguuugaagucggcgaaguccucggcgcgcguggaaauacgaaagcaaaaaaauuaaaacguggggguacgauuuuuguucgaauu
...((((..((((((((((.((((....(((.((((.((((....(((.(((((((.((((......(((((((((((..........)))))((((((((.(((....))).)))))))).((((((...(((..(((.(((((((....((..((((.(...).))))..))...))))))).)))..)))))))))....))))))))))))))).))((((....))))...)))....)))).)))))))..))))))))))))))))))...

Structure
ugc  uu     A  AAUA  u  c  gucc  --------------a -   a  uaaaaa   gagcccaaaauggacggcucauuucgaucucgacuacgaaauuggaguc   cgu  aa  c    uuga aa  g a 
  ucga gCGAGAAUCG UACU  CGC guuu aauu  ugc        cg gucga ggau   uucgcu                         uuaaau  auc cgu uccauuu  ug guuc c 
  |||| |||||||||| ||||  ||| |||| ||||  |||        || ||||| ||||   ||||||                         ||||||  ||| ||| |||||||  || |||| | a
  agcu uguuuuuagc augg  gug caaa uuaa  acg        gc cggcu ccug   aagcgg                         aguuug  uag gca ggguaga  ac caag g 
uua  --     -  --gg  -  a  aaaa  aaagcauaaaggugc g   -  ------   ---------------------------------------------cuga   ---  cg  u    -caa aa  g a 


Annotation confidence Not enough data
Do you think this miRNA is real?

Genome context
CM000605.1: 1604545-1604822 [-]

Database links

Mature pti-miR5471

Accession MIMAT0022104
Description Phaeodactylum tricornutum pti-miR5471 mature miRNA
Sequence 11 - CGAGAAUCGAUACUAAUACGC - 31
Evidence experimental
Illumina [1]

References

 1. PubMed ID: 21718527
  Identification and characterization of microRNAs from Phaeodactylum tricornutum by high-throughput sequencing and bioinformatics analysis
  Huang A, He L, Wang G
  BMC Genomics (2011) 12:337