miRBase entry: pti-MIR5472

Stem-loop pti-MIR5472


Accession
MI0018990
Description
Phaeodactylum tricornutum pti-MIR5472 precursor miRNA


Sequence

uucuugucauAAAAUGUUGCGCUAGUCCAAGAgcuuuaagaugcuuaccacccuucacaucggcgugccaaauucgaucccgucgauugcuagcgaaaugaaggagcucaagcugacgagagcgaucgcacuuccucagcaucuggaaagcgucaccgauaaaugcaauauugugucuggucauacggggaguccguuacuagcucaagaaaaccauuucgucaacagaagacaacacuacgauucaaucgcaagcuuaaacaacgcagguauucaauuugccgaguccucuaggaugagugccgcauuacagugcuuccg
............(((((.(((((.((((.(((((((...(((((((.(((.((((((..(((.(..((.....(((((...)))))..))..))))..)))))).......(((((.(((.((....))..))).)))))...))).)))))))......(((((.....(((.(.(((((...((((.....)))).)))))).)))......))))).(((.......))).......((((...))))...((.........)).((((.......)))))))..)))).)))).))))).)))))............

Structure
uucuugucauAA   U   A  A  --  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------uaa    a  --------------------------------------c   ca  g gu caaau   c 
      AAUGU GCGCU GUCC AGAg cuu                                                                 gaugcuu cca                    ccuuca ucg c gc   ucgau 
      ||||| ||||| |||| |||| |||                                                                 ||||||| |||                    |||||| ||| | ||   ||||| c
      uuacg cguga uagg ucuc gag                                                                 cugcgaa ggu                    ggaagu agc g cg   agcug 
gccuucgugaca   c   g  a  cu  ccguuuaacuuauggacgcaacaaauucgaacgcuaacuuagcaucacaacagaagacaacugcuuuaccaaaagaacucgaucauugccugaggggcauacuggucuguguuauaacguaaauagcca    a  cuacgacuccuucacgcuagcgagagcagucgaacucga   aa  - au ---uu   c 


Annotation confidence Not enough data
Do you think this miRNA is real?

Genome context
CM000613.1: 761305-761625 [-]

Database links

Mature pti-miR5472

Accession MIMAT0022105
Description Phaeodactylum tricornutum pti-miR5472 mature miRNA
Sequence 11 - AAAAUGUUGCGCUAGUCCAAGA - 32
Evidence experimental
Illumina [1]

References

 1. PubMed ID: 21718527
  Identification and characterization of microRNAs from Phaeodactylum tricornutum by high-throughput sequencing and bioinformatics analysis
  Huang A, He L, Wang G
  BMC Genomics (2011) 12:337