miRBase entry: pti-MIR5475

Stem-loop pti-MIR5475


Accession
MI0018993
Description
Phaeodactylum tricornutum pti-MIR5475 precursor miRNA


Sequence

cgguuuggcgcgaacugcggaaauuuuugcggcugaucgucuugugauaccggauuuacaaguaacgaaaauggacaacuuuaagagucucugugucggggccagugacuggaucgagaucgaagaaugcaaugagaagguauguuguuucucgauuuccugucggucuauuuaucuuuuuugaaugggcgUCGGAGGAUUAACGUCGUUUUuaccaagauc
...(((((...((((.(((..(((((((.((((...(((((((((((........)))))))..)))).................((((.(((.((....))))).)))).(((.((((((((.(((.((((((........)))))))))))))))))..))).(((((((((.......))))))))))))))))))))..))).))))...)))))...

Structure
cgg   cgc  u  ga    g  ugaucgucuugugauaccggauuuacaaguaacgaaaauggacaacuuuaagagucucugugucggggccagugacug  -c    a  u   aga 
  uuugg  gaac gcg aauuuuu cggc                                       gau gagaucga gaa gcaaug  a
  |||||  |||| ||| ||||||| ||||                                       ||| |||||||| ||| ||||||  
  gaacc  UUUG UGC UUAGGAG GCUg                                       cug cuuuagcu cuu uguugu  g
cua   auU  C  AA    -  ----------------------------------------------------cggguaaguuuuuucuauuuaucugg  uc    -  -   aug 


Annotation confidence Not enough data
Do you think this miRNA is real?

Genome context
CM000620.1: 415320-415541 [-]

Database links

Mature pti-miR5475

Accession MIMAT0022108
Description Phaeodactylum tricornutum pti-miR5475 mature miRNA
Sequence 192 - UCGGAGGAUUAACGUCGUUUU - 212
Evidence experimental
Illumina [1]

References

 1. PubMed ID: 21718527
  Identification and characterization of microRNAs from Phaeodactylum tricornutum by high-throughput sequencing and bioinformatics analysis
  Huang A, He L, Wang G
  BMC Genomics (2011) 12:337