miRBase entry: vun-MIR319a

Stem-loop vun-MIR319a


Accession
MI0019574
Description
Vigna unguiculata vun-MIR319a precursor miRNA
Gene family
MIPF0000010; MIR159

Literature search
2 open access papers mention vun-MIR319a
(2 sentences)

Sequence

cuuaacaaauguagguaagugagcuuucuucaguccacucauagguggcaguaagauucaauuagcugccgacucauucauccaaaugcugaguagugauacucuuaaagauacucaucaaaugagugaaugaugcgggagacaaauugauucuuaaguuuccuguacUUGGACUGAAGGGAGCUCCCUuuuccuuucuauguaaga
((((.((.....(((.(((.(((((((((((((((((...(((((.(((..(((((.((((((.(((.(((..((((((((.((..((.((((((................)))))).))..)).))))))))..))).)).).)))))).))))).))).)))))...))))))))))))))))).)))..))).....)))))).

Structure
-  a aaugu  -u  u         cuc   u  ag   u   a - g  ac    c aa c   gugauac 
 cuua ca   agg aag gagcuuucuucagucca  auagg ggc uaaga ucaauu g cu ccg ucauucau ca ug ugagua    u
 |||| ||   ||| ||| |||||||||||||||||  ||||| ||| ||||| |||||| | || ||| |||||||| || || ||||||    
 gaau gu   ucc uUC CUCGAGGGAAGUCAGGU  ugucc uug auucu aguuaa c ga ggc aguaagug gu ac acucau    c
a  - aucuu  uu  C         Uca   u  -a   u   a a g  gu    a aa u   agaaauu 


Annotation confidence Not enough data
Do you think this miRNA is real?

Genome context
Unknown

Database links

Mature vun-miR319a

Accession MIMAT0022761
Description Vigna unguiculata vun-miR319a mature miRNA
Sequence 169 - UUGGACUGAAGGGAGCUCCCU - 189
Evidence not_experimental

References

 1. Identification and validation of conserved microRNAs along with their differential expression in roots of Vigna unguiculata grown under salt stress
  "Paul S, Kundu A, Pal A"
  "Plant Cell Tissue Organ Culture. (2011) 105:233-242