miRBase entry: lus-MIR395d

Stem-loop lus-MIR395d


Accession
MI0021165
Description
Linum usitatissimum lus-MIR395d precursor miRNA
Gene family
MIPF0000016; MIR395

Literature search
1 open access papers mention lus-MIR395d
(7 sentences)

Sequence

ggccgaagucagaugucgacuggaguucccuugaccacuucauugagaagcuaaugcuaagugcuuucaCUGAAGUGUUUGGGGGAACUCuaggggucauuugacaaaaaauuuacgagggcuuuagucagauguuaacuggaguucccuugaccacuucauuggaaaguugaugcuacaagcucucauugaaauguuuggggaaacucuacaagccauuugacaaaaaaauguuggcc
((((((.((((((((.(...(((((((((((.(((...((((.(((((.(((...((.....((((((..(((((((.(((((((((((((((....((((((((.(((.............))).))))))))....))))))))))))))).)))))))...))))))....))....)))))))).))))..))).)))).)))))))...).)))))))).........))))))

Structure
   --------a    u gac    -  u  cac  u   a  -aau uaagu   -aC    U        gggu    a  aauuu 
ggccga     gucagaug c  uggaguu cccu gac  uuca ugaga gcu  gc   gcuuuc  UGAAGUG UUGGGGGAACUCuag  cauuugac aaa   a
||||||     |||||||| |  ||||||| |||| |||  |||| ||||| |||  ||   ||||||  ||||||| |||||||||||||||  |||||||| |||   c
ccgguu     caguuuac g  aucucaa gggg uug  aagu acucu cga  cg   ugaaag  acuucac aguucccuugagguc  guagacug uuu   g
   guaaaaaaa    c aac    a  u  -ua  u   -  acau -uagu   guu    c        aauu    a  cggga 


Annotation confidence Not enough data
Do you think this miRNA is real?

Genome context
Unknown

Database links

Mature lus-miR395d

Accession MIMAT0027145
Description Linum usitatissimum lus-miR395d mature miRNA
Sequence 70 - CUGAAGUGUUUGGGGGAACUC - 90
Evidence not_experimental

References

 1. PubMed ID: 23291876
  Genome-wide identification and characterization of microRNA genes and their targets in flax (Linum usitatissimum): Characterization of flax miRNA genes
  "Barvkar VT, Pardeshi VC, Kale SM, Qiu S, Rollins M, Datla R, Gupta VS, Kadoo NY"
  "Planta (2013) 237:1149-1161