miRBase entry: hvu-MIR5048b

Stem-loop hvu-MIR5048b


Accession
MI0021507
Description
Hordeum vulgare hvu-MIR5048b precursor miRNA
Gene family
MIPF0001453; MIR5048

Literature search
4 open access papers mention hvu-MIR5048b
(26 sentences)

Sequence

ucuaacaauaUAUUUGCAGGUUUUAGGUCUAAguggugaauaucgaucucugaauauauugauaaccuucacaaauuugcugauuauuuuguagagcuauuauugucccacaugcauauccaugacuaaaaaaagcaaaaaaguaauaaugggguguuguguucucacaaagaaagauggaaaaguuuaacaaaaacuugugaaggaagaugaaugcuuugauuaugcaugaauccauaaugauaaagugcuauugaaugaucaaguaauuuguaagguuuuuauuaucuucgcaagaguuguauuguuaauuuagaccuagacaugcaaguauauuucuagga
((((..((((((((((((.((((.((((((((((....((((.(((.(((((((.(((.(((.((((((.(((((((.(((((((((((.((((.(((((((((((....((((((((.((((.........................))))((((((((.((((((((..............(((((.....))))))))))..))).)).)))))).....)))))))).....))))))))..))).)))).)))))))).)))))))))))))))).))).))).)))...)))))))))))....)))))))))))))).))))))))))))..)))).

Structure
-  ac      G  U     ggug  u  u  ---  u  u  u   c    u  -    u  a  --    -ccca    uccaugacuaaaaaaagcaaaaaaguaauaaugg   - g  --   aagaaagauggaaa   a 
 ucua aauaUAUUUGCA GUUU AGGUCUAAgu  aaua cga cucu  gaa aua uga aaccuu acaaauu gcu gauuauuu guag gcu auuauugu   caugcaua                 gguguu gu uuc ucaca       aguuu a
 |||| |||||||||||| |||| ||||||||||  |||| ||| ||||  ||| ||| ||| |||||| ||||||| ||| |||||||| |||| ||| ||||||||   ||||||||                 |||||| || ||| |||||       ||||| c
 ggau uuauaugaacgu caga uccagauuua  uuau guu gaga  cuu uau auu uuggaa uguuuaa uga cuaguaag uauc uga uaguaaua   guacguau                 ucguaa ua aag agugu       ucaaa a
a  cu      a  -     auug  -  -  acg  c  u  u   -    -  a    u  g  aa    ccuaa    -----------------------------uaguu   g g  ga   --------------   a 


Annotation confidence Not enough data
Do you think this miRNA is real?

Genome context
Unknown

Database links

Mature hvu-miR5048b

Accession MIMAT0024817
Description Hordeum vulgare hvu-miR5048b mature miRNA
Sequence 11 - UAUUUGCAGGUUUUAGGUCUAA - 32
Evidence experimental
Illumina [1]

References

 1. PubMed ID: 22489137
  Identification and characterization of microRNAs from barley (Hordeum vulgare L.) by high-throughput sequencing
  Lv S, Nie X, Wang L, Du X, Biradar SS, Jia X, Weining S
  Int J Mol Sci (2012) 13:2973-2984