miRBase entry: pde-MIR952a

Stem-loop pde-MIR952a


Accession
MI0022108
Description
Pinus densata pde-MIR952a precursor miRNA
Gene family
MIPF0000426; MIR952

Literature search
1 open access papers mention pde-MIR952a
(2 sentences)

Sequence

gcgagcuaucgaaggagagaaccaguggcguauugAACAGAGCAUGCCAUUGGUGgaguaaguacgucaaggcacgaaacagaauuaauuuugauuaacguuuuauuaaccuucaacucugcauuggccuauggcaguuccucaaggucacaucgauggacaacucugcauuggccuauggcaguuccucaaggucacaucgauggacuggggcgugauacaaggcguaguccgcugguuucugccaccguuaggacucuccccaaccuauucucagcugcaacauuuacaacugcaacauucacaaguuauuuacaauguugcagccgagaauaaaaugggaagacuccaaagcgucgcaacaaccagcuuuguaucagccccccaacuggugugaguuuggggaacugccacaugccaagccagacuugcaugcuaauaaaacauuauucgaaauugcuucuauuuuguuuguugacauacuuccuccgccaaugacacgcucaguucaauuugcugaugguuc
.(((....))).......((((((..((((.(((((((.((((.((.(((((((((((.(((((.(((((.(.((((((.((((.(((((((((.(((.(((((((((.(...(((.((((..(((((...(((((((((((((((.((((((((((((((............(((...)))...........))).))))..(((...(((((.(((((((((((.........(((((..(((.((..((.(((.(((.((((...(((((((.(((((((((((((.((((............))))...)).))))))))))).)))))))...)))).))).))).))..)).)))..))))))))))))))))))))))))...))))))).)))))))))))))))...)))))..)))).)))...).))))))))).))).))))))))).)))).)))))).).))))).))))).))))))))))).)).)))).))))))).))))..))))))

Structure
gcgagcuaucgaaggaga   gu  u    A  A C      u   c   g c   c  u     u  c     a cuu  c  ca   cua        g    gauggacaacucugcauuggccuauggcaguuccucaaggucacaucga  acu   g      guaguccgc   uc  c cg a  c  c  acc    a      - --c  gcaac 
         gaacca ggcg auugAAC GAGC UG CAUUGGUGgag aagua gucaa g acgaaa agaa uaauuuuga uaa guuuuauua c  caa ucug uuggc  uggcaguuccucaag ucacauc                         ugg  ggggc ugauacaaggc     ugguu ugc ac uu gga ucu ccca  uauucuc gcugcaacauu ua  aacu   a
         |||||| |||| ||||||| |||| || ||||||||||| ||||| ||||| | |||||| |||| ||||||||| ||| ||||||||| |  ||| |||| |||||  ||||||||||||||| |||||||                         |||  ||||| |||||||||||     ||||| ||| || || ||| ||| ||||  ||||||| ||||||||||| ||  ||||   
         cuuggu ucgu uaacuug cucg ac guaaccgccuc uucau caguu u uguuuu ucuu guuaaagcu auu caaaauaau g  guu agac aaccg  accgucaagggguuu agugugg                         acc  ccccg acuauguuucg     accaa acg ug aa ccu aga gggu  auaagag cgacguuguaa au  uuga   u
------------------   ag  u    a  c a      c   a   g u   a  c     u  a     c uac  c  cg   uac        g    ----------------------------------------------uca  ---   -      ---------   ca  c cg a  c  a  aaa    c      c uua  acacu 


Annotation confidence Not enough data
Do you think this miRNA is real?

Genome context
Unknown

Database links

Mature pde-miR952a

Accession MIMAT0025344
Description Pinus densata pde-miR952a mature miRNA
Sequence 36 - AACAGAGCAUGCCAUUGGUG - 55
Evidence experimental
Illumina [1]

References

 1. PubMed ID: 22480283
  Transcriptome-wide identification and characterization of miRNAs from Pinus densata
  Wan LC, Zhang H, Lu S, Zhang L, Qiu Z, Zhao Y, Zeng QY, Lin J
  BMC Genomics (2012) 13:132